Meny
Velg trinn eller SFO Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Kva kan du snakke med helsesjukepleiar om?

Skulehelsetenesta skal arbeida for å

 • fremma eleven si psykiske og fysiskehelse
 • fremma gode sosiale og miljømessige forhold 
 • førebygga sjukdom og skade.       I samarbeid med heim, skule og det øvrige hjelpeapparatet skal skulehelsetenesta arbeida for å identifisera og løysa dei helsemessige problema som knyter seg spesielt til skuleeleven sin situasjon.

  Helsesjukepleiar er med i tverrfagleg ressursteam på skulen. Foreldre og elevar kan ta direkte kontakt med helsesjukepleiar.         

  Du kan snakke med oss om alt som tristhet, engstelse, bekymringer, vonde opplevelser (som sjukdom, dødsfall i familien), spørsmål om kroppen, stress, mobbing, vold, utfordringer på skulen, kostveiledning, spisevansker, problemer heime, seksualitet, pubertet, rus, snus, røyk, fysisk og psykisk helse, kronisk sykdom, trening osv. Helsesjukepleiar har teieplikt.

  Ta gjerne med ein venn om du synest det er vanskeleg å koma aleine.