Meny
Velg trinn eller SFO Framside
Vedlegg
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Praksisskule

Bryne skule er praksisskule for Universitetet i Stavanger. Me tek kvart år imot fleire grupper med studentar som skal lærar praksisfeltet å kjenna.
Det er laga ein eigen plan som blir brukt i møtet med studentane.
Det å ha studentar hjelper oss å vera framoverlente, gjer at me ofte må reflektera over god praksis.
I praksisplanen står det mykje meir om kva studentane skal læra i perioden dei er hos oss. I løpet av tida si på UiS skal kvar av studentane ha 100 dagar med veileda praksis.