Meny
Velg trinn eller SFO SFO
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Åpningstider: 07:15 til skulestart og frå skuleslutt til 16:00.

Kontakt:

1.trinn mob: 91613882

2.trinn mob: 48234673 

3 og 4 trinn mob: 90703961

 

Mona Flåten Bjaanes, SFO leiar      

 E-post: mona.flaaten.bjaanes@time.kommune.no  

Telefon: 51 77 64 20
Formingsaktiviteter, leik i snøen, fastelavensboller og felles fredagsfilm. God helg :)

Matjungel og Lego Spike er i vinden på 3.og 4.trinn. Forteljarstol, felles leiker og framføringar er populært på 2.trinn. God leik på 1.trinn. God helg :)

 
Elevane på 1. og 2. trinn får gratis kjernetid i SFO.  I Time kommune er gratis kjernetid definert som 3 dagarstilbodet. 2 dagars tilbodet vil og vera gratis for denne gruppa. Om føresette på 1. og 2. trinn ønskjer tilbod om 4 eller 5 dagar, vil prisen på eit 3 dagarstilbod bli trekt frå prisen på det tilbodet føresette vel.   
Frå august 2024 vil tilbodet om gratis kjernetid og gjelda elevar på 3. trinn. Dei same prisane som no gjeld for 1.-2. trinn, vil då og gjelda dei.  
Matpengar er rekna utanom pris på tilbodet. Dette må ein betala i tillegg. 


Til foreldre/føresette på Bryne skule 25. jan 2024

Hei alle
Tenkte det var på tide med ei lita oppdatering og litt info frå skulekvardagen her på Bryne skule


Masse snø-glede i SFO denne veka!