Meny
Velg trinn eller SFO Helsesjukepleiar
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

 

 

 

Ane Vagle Lindtjøn tlf 51776418 / 6236
e-post: ane.vagle.lindtjorn@time.kommune.no
-Måndag, tirsdag og annakvar fredag (oddetalsveker)

Magnhild Siqveland tlf 51776411 / 6236
e-post: Magnhild.Siqveland@time.kommune.no
-Tirsdag, onsdag og annakvar fredag (partalsveker)

Heidi Sandland tlf 51776411 / 6236
e-post: Heidi.Sandland@time.kommune.no
-Torsdag

 


Tilbod frå helsestasjonen og familiesenteret

Fleire dagar med kuldegrader har ført til at det er is på mange av vatna i kommunen.
 I samband med dette vil me oppmoda alle føresette om å snakka med barna/ungdommane sine om ferdsel på islagde vatn. For eksempel at barn ikkje bør gå ut på isen før dei vaksne har sagt at dette er trygt. 
Nokre vatn der det er mykje straum, som for eksempel Mølledammen og Frøylandsvatnet, er aldri trygge. 
Du finn fleire råd på kommunen si nettside: Tenk tryggleik ved ferdsel på islagde vatn - Hovedportal (time.kommune.no)
 Tenk tryggleik ved ferdsel på islagde vatn - Hovedportal (time.kommune.no)
Pamela Sudmann
Skulesjef, Time kommune
938 30 972


Barn under 18 år som
trenger briller kan få
støtte fra NAV

Alle barn og unge skal kunna delta i minst ein fritidsaktivitet, uavhengig av foreldra sin økonomi. Derfor har me starta opp prosjektet ALLEMED i Time. 

«EN HÅND Å HOLDE I» er fire aldersinndelte samtalegrupper for barn mellom 6 og 18 år som har opplevd at noen de er glade i er død. Kjenner du noen som kan trenge dette tilbudet?

Skulen har tidlegare uttrykt bekymring for auka trafikk i nærområdet til skulen. Det er mange barn som blir køyrt til skule / sfo og dette fører til auka trafikk og mindre trygg skuleveg for dei elevane som går eller sykler til skulen. Det er tronge vegar som leier inn til skulen, og kommunen har sett opp forsterka lys for å betra tryggleiken på overganger. Likevel er me bekymra for mengda av køyretøy som ferdes i området medan 500 elevar er på veg til skulen. Dette ønskjer me no å få gjort noko med. Me ønskjer at området rundt skulen vert ei hjartesone. Dette betyr at hjartesona er tilnærma bilfri i tida elevane er på veg til eller frå skulen.

Frå 1.juni vil Time kommune gå over til ein ny app for kommunikasjon mellom heim og skule. Denne appen heiter "Visma Min skole". Her kjem info: