Meny
Velg trinn eller SFO Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
SU- Samarbeidsutvalet

Kva er SU?

"Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen." (henta frå www.fug.no)

SU kan uttale seg om følgjande:

 • Forslag til budsjett
 • Verksemds- og utviklingsplanar for skulen
 • Plan for heim-skule-samarbeid
 • Skulevurdering
 • Planar for ombygging og vedlikehald av skuleanlegga
 • Skulens informasjonsverksemd
 • Prinsipp for valg av bøker til skulebiblioteket
 • Fritidsaktivitetar
 • Skuleskyss
 • Trafikktilhøva og sikring av skulevegar
 • Ordensreglementet