Meny
Velg trinn eller SFO Framside
Vedlegg
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Transport, skuleskyss og trafikkplan

På skulevegen til og frå skulen gjeld vanlege trafikkreglar. 
Dei som sykler må nytta hjelm og dei som sparker er oppfordra til å ha hjelm. 

Ordinær skuleskyss. 
I opplæringsloven § 7-1 står det om skyss i grunnskulen. Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. 

Trafikkplan ligg som vedlegg til høgre.