Meny
Velg trinn eller SFO 7. trinn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Frå og med 5. juni kan du bestilla skulemjølk for skuleåret 2024/2025.

Hugs neste års klasse for barnet ditt.

Mjølkebestilling her   skulemjølk


Til hausten tek Bryne skulekorps inn nye aspirantar og musikantar frå 3. trinn og eldre.
Me har rekrutteringsdag på Bryne ungdomsskule i aulaen torsdag 30. mai klokka 17.00. Då kan du og ein av foreldra dine koma og høyra på ein liten konsert, og få sjå på ulike instrument. Me vil fortelja både deg og foreldra dine om korleis det er å gå i korps.

 


09.30 BARNETOG FRÅ BRYNE STADION
Foreldrekontaktane sørger for at det går minst to vaksne saman med kvar klasse
 
 

Vellykket dag i Stavanger

Takk for godt frammøte på foreldremøtet!
Under "Diverse dokument" finn de presentasjonen me hadde på møtet.
Innan fredag 23. februar må elevane i saman med føresette senda inn søknad på kva for valfag og 2. frammandspråk/arbeidslivsfag ein ønskjer seg.

Søknadskjema finn du her


Me er i full gang med å planlegga og legga til rette for dei nye elevane som skal starta opp hos oss i august.

Ny opplæringslov vart vedteken 09.06.23 og skal tre i kraft med verknad frå 01.08.24. Ei av lovendringane er at elevane på 8.- 10. trinn sjølve kan velja kva målform dei vil ha som hovudmål.  

Barn under 18 år som
trenger briller kan få
støtte fra NAV