Meny
Velg trinn eller SFO 7. trinn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Takk for godt frammøte på foreldremøtet!
Under "Diverse dokument" finn de presentasjonen me hadde på møtet.
Innan fredag 23. februar må elevane i saman med føresette senda inn søknad på kva for valfag og 2. frammandspråk/arbeidslivsfag ein ønskjer seg.

Søknadskjema finn du her


Me er i full gang med å planlegga og legga til rette for dei nye elevane som skal starta opp hos oss i august.

Me er i full gang med å planlegga og legga til rette for dei nye elevane som skal starta opp hos oss i august.

Til foreldre/føresette på Bryne skule 25. jan 2024

Hei alle
Tenkte det var på tide med ei lita oppdatering og litt info frå skulekvardagen her på Bryne skule


Fleire dagar med kuldegrader har ført til at det er is på mange av vatna i kommunen.
 I samband med dette vil me oppmoda alle føresette om å snakka med barna/ungdommane sine om ferdsel på islagde vatn. For eksempel at barn ikkje bør gå ut på isen før dei vaksne har sagt at dette er trygt. 
Nokre vatn der det er mykje straum, som for eksempel Mølledammen og Frøylandsvatnet, er aldri trygge. 
Du finn fleire råd på kommunen si nettside: Tenk tryggleik ved ferdsel på islagde vatn - Hovedportal (time.kommune.no)
 Tenk tryggleik ved ferdsel på islagde vatn - Hovedportal (time.kommune.no)
Pamela Sudmann
Skulesjef, Time kommune
938 30 972


Ny opplæringslov vart vedteken 09.06.23 og skal tre i kraft med verknad frå 01.08.24. Ei av lovendringane er at elevane på 8.- 10. trinn sjølve kan velja kva målform dei vil ha som hovudmål.  

Barn under 18 år som
trenger briller kan få
støtte fra NAV

Det er nå opna for bestilling av skulemjølk for skuleåret 2023/2024.

Hugs neste års klasse for barnet ditt.
Nye 1. trinn til hausten må vente til klassane er klar.

Mjølkebestilling her   skulemjølk