Meny
Velg trinn eller SFO 6. trinn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Her er eit lite innblikk frå dagens bokbad. 

Til foreldre/føresette på Bryne skule 25. jan 2024

Hei alle
Tenkte det var på tide med ei lita oppdatering og litt info frå skulekvardagen her på Bryne skule


Tilbod frå helsestasjonen og familiesenteret

Fleire dagar med kuldegrader har ført til at det er is på mange av vatna i kommunen.
 I samband med dette vil me oppmoda alle føresette om å snakka med barna/ungdommane sine om ferdsel på islagde vatn. For eksempel at barn ikkje bør gå ut på isen før dei vaksne har sagt at dette er trygt. 
Nokre vatn der det er mykje straum, som for eksempel Mølledammen og Frøylandsvatnet, er aldri trygge. 
Du finn fleire råd på kommunen si nettside: Tenk tryggleik ved ferdsel på islagde vatn - Hovedportal (time.kommune.no)
 Tenk tryggleik ved ferdsel på islagde vatn - Hovedportal (time.kommune.no)
Pamela Sudmann
Skulesjef, Time kommune
938 30 972


Barn under 18 år som
trenger briller kan få
støtte fra NAV

Takk for oppmøte på foreldremøte! 



Det var ein glad gjeng som møtte opp til første dag i sjette klasse. Stemninga utanfor skulen med spontan ringdans og mange gode klemmar fortalde oss at det å begynna på skulen igjen i grunnen ikkje var så verst.

Det er nå opna for bestilling av skulemjølk for skuleåret 2023/2024.

Hugs neste års klasse for barnet ditt.
Nye 1. trinn til hausten må vente til klassane er klar.

Mjølkebestilling her   skulemjølk