Meny
Velg trinn eller SFO Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Kor finn du helsesjukepleiar og når?

Helsesjukepleiarar på Bryne skule er Magnhild Siqveland, Ane Vagle Lindtjørn og Heidi Sandland. Dei held til i kjellaren i 1900-bygget. Inngang på kortsida, ved SFO-leiar sitt kontor. 

  • Magnhild Siqveland er på Bryne skule tirsdag, onsdag og annakvar fredag (partalsveker)
  • Ane Vagle Lindtjørn er på Bryne skule måndag og tirsdag (oddetalsveker)
  • Heidi Sandland er på Bryne skule torsdag
  • Telefonnummer til helsesjukepleiar Magnhild Siqveland og Heidi Sandland: 51 77 64 11
  • Mailadresse: magnhild.siqveland@time.kommune.no og heidi.sandland@time.kommune.no

  • Telefonnummer til helsesjukepleiar Ane Vagle Lindtjørn: 51 77 64 18
  • Mailadresse: ane.vagle.lindtjorn@time.kommune.no

    Lenke til Bryne helsestasjon finn de her: Bryne helsestasjon