Meny
Velg trinn eller SFO Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Visma Flyt Skole - skulen sitt administrasjonsprogram

“Visma Flyt Skole” er ei moderne skyteneste for skuleadministrasjonen. Løysinga digitaliserar fleire prosessar som er knytte til lærarane og elevane sin skule kvardag. Den bidreg også til eit betre samarbeid mellom skule og heim. 

Her finn du mellom anna informasjon om søknadar, samtykke, fråvær og vurderingar som gjeld ditt barn. De kan og søkja om SFO-plass, permisjon frå skulen m.m.

Du logger deg på “Visma Flyt skole” via denne lenka som ligg på heimesida til skulen.

 

 

 

Du må velja foresattportalen og logge deg inn med ID porten.

 

 

 

 

Skule- heim dialog med Visma «Min Skole»-appen

Med Visma Min Skole-app for mobil er kommunikasjonen endå enklare. Den gir skulen sine tilsette, føresette og elevar høve til ein digital skule – heim dialog.


I temaheftet VFS foresattportal kan du lesa meir om programmet.