Meny
Velg trinn eller SFO 5. trinn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Til foreldre/føresette på Bryne skule 25. jan 2024

Hei alle
Tenkte det var på tide med ei lita oppdatering og litt info frå skulekvardagen her på Bryne skule


Tilbod frå helsestasjonen og familiesenteret

Fleire dagar med kuldegrader har ført til at det er is på mange av vatna i kommunen.
 I samband med dette vil me oppmoda alle føresette om å snakka med barna/ungdommane sine om ferdsel på islagde vatn. For eksempel at barn ikkje bør gå ut på isen før dei vaksne har sagt at dette er trygt. 
Nokre vatn der det er mykje straum, som for eksempel Mølledammen og Frøylandsvatnet, er aldri trygge. 
Du finn fleire råd på kommunen si nettside: Tenk tryggleik ved ferdsel på islagde vatn - Hovedportal (time.kommune.no)
 Tenk tryggleik ved ferdsel på islagde vatn - Hovedportal (time.kommune.no)
Pamela Sudmann
Skulesjef, Time kommune
938 30 972


Her er nokre bilete frå første halvår saman. 

Barn under 18 år som
trenger briller kan få
støtte fra NAV

Takk for i år til alle fine femteklassingar som blir sjetteklassingar før me skal møta dei igjen. Og takk for godt samarbeid til alle foreldra.

Takk for i år til alle fine femteklassingar som blir sjetteklassingar før me skal møta dei igjen. Og takk for godt samarbeid til alle foreldra.

Takk for i år til alle fine femteklassingar som blir sjetteklassingar før me skal møta dei igjen. Og takk for godt samarbeid til alle foreldra.