Meny
Velg trinn eller SFO Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Olweus

I Timeskulen arbeider me for å sikra at elevar har eit trygt og godt psykososialt miljø.

Alle som  jobbar ved skulen har plikt til å følgja med på at elevane har det bra, og vi skal gripa inn om noko ikkje er greitt.

Skulen sine plikter følgjer av opplæringsloven §9A. Du finn meir informasjon under den blå knappen merka «Trygt og godt skulemiljø»

Alle skulane i kommunene arbeider etter OLWEUSPROGRAMMET som er eit antimobbeprogram.

Elevane frå 1. 3. trinn bruker Zippys venner som er eit livsmeistringsprogram med fokus på sosial og emosjonell kompetanse.

Zippys venner er evidensbasert og fleire internasjonale studier viser at Zippy har effekt.