Meny
Velg trinn eller SFO Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Elev i Timeskulen

-Elever som skal starta i 1. trinn får i november brev om kva skule dei høyrer til. Elevar som skal starta i 8. trinn får informasjon om dette i Visma Flyt skule etter 1. oktober.
-Det er rettleiande skulekrinsar i Time. Dette medfører at ein kan søkja om anna skule enn nærskulen for elevar som skal starta i 1. trinn og 8. trinn. Søknadsfrist for dette er 1. desember før komande skuleår. Innvilga vedtak er       gjeldande for den tida eleven er elev i barneskulen/ ungdomsskulen.
-Søknader som kjem inn etter 1. desember vil berre bli vurderte dersom eleven vil ha rett  på plass etter nærskuleprinsippet (opplæringslova §8.1)

Lenke til Time kommune sine nettsider      
Elev i Timeskulen - Hovedportal