Våre ansatte

På denne siden kan du legge ut informasjon om ansatte.
Kathrine Margrethe Eidsaa Nevestad
Rektor
Telefon: 97027856
Hilde Sollie
Inspektør
Telefon: 90012983
Anniken Vigemyr Johnsen
SFO leder
Telefon: 46 88 49 43
Terje Luksch Pedersen
Kontorleder
Telefon: 38004170
Marie Forsøget Knutsen
Spes.ped leder og timelærer 5 trinn
Telefon: 94844563
Marianne Moen Nesheim
Sosiallærer og timelærer 5 &6 trinn.
Telefon: 94844563
Cecilie Moe Bersås
Helsesykepleier
Til stedet: Mandag, onsdag og torsdag
Telefon: 90121631
Atle Valseth Olsen
Vaktmester
Telefon: 90065967
Karianne Pedersen
Kontaktlærer 1. trinn
Telefon: 910 01 459
Gunn Lisbeth Berge Nilsen
Kontaktlærer 1. trinn
Telefon: 910 01 459
Marit Lande
Kontaktlærer 2. trinn og bibliotekansvarlig
Telefon: 90990361
Linn Skogen Bransdal
Kontaktlærer 2. trinn - Teamleder 1-4
Telefon: 909 90 361
Elisabeth Sørsdal
Kontaktlærer 3. trinn
Telefon: 90998149
Ann-Marit Lund
Kontaktlærer 3. trinn
Telefon: 90998149
Karianne Svestad Velken
Kontaktlærer 4. trinn
Telefon: 90997358
Karoline Grytbakk
Kontaktlærer 4. trinn
Telefon: 90997358
Anna Elisabeth Martinsen
Kontaktlærer 5. trinn
Telefon: 91005143
Kristine Krohn
Kontaktlærer 5. trinn
Telefon: 91005143
Silje Margrethe Bertelsen Eng
Kontaktlærer 6. trinn
Telefon: 91003609
Eivind Gjerde Hansen
Kontaktlærer 6. trinn
Telefon: 91003609
Camilla Andås
Kontaktlærer 7. trinn
Telefon: 91008294
Stig Hosteland
Kontaktlærer 7. trinn og Teamleder 5-7
Telefon: 91008294
Elisabeth Kirkhus
Timelærer 1. trinn og Spes. ped.
Telefon: 38 00 41 70
Simen Hilmersen
Timelærer 2. trinn
Telefon: 38004170
Elin Søndrol Evensen
Timelærer 3. trinn
Telefon: 38004170
Jonatan Smerud
Timelærer 4. trinn
Telefon: 38004170
Le Hai Trieu Nguyen
Timelærer 4. og 6. trinn - NOA-kontakt
Telefon: 38 00 41 70
Marit Nordheim Hugdal
Timelærer 4. trinn
Telefon: 38 00 41 70
Karoline Fredriksen
Timelærer 5. trinn
Telefon: 38004170
Bjørn Ivar Mesel
Permisjon
Sofie Aubert
Timelærer 7. trinn
Telefon: 38004170
Audhill Nygård Brandsdal
Assistent 1. trinn
Telefon: 38004170
Helene Kvalbein
Fagarbeider 2. trinn
Telefon: 38004170
Ingebjørg Olaussen
Fagarbeider 2. trinn
Telefon: 38 00 41 70
Enrique Gonzalez
Fagarbeider 3. trinn og SFO
Telefon: 38 00 41 70
Sonja Drange Styles
Skoleassistent 4. trinn
Telefon: 38 00 41 70
Gunhild Kristine Damgård
Fagarbeider 5. trinn og SFO
Telefon: 38 00 41 70
Ardin Qorraj
Fagarbeider 6. trinn og SFO
Telefon: 38 00 41 70
Leiv Rune Nes
Arbeidspraksis SFO
Kjetil Øvregård
Arbeidspraksis SFO
Telefon: 38 00 41 80
Helga-Berit Åkre
Permisjon