Rutiner og retningslinjer

Kristiansand kommune har også utarbeidet flere felles rutiner og retningslinjer for skoler og barnehager i kommunen.

Disse er:
Betalingssatser utleie
Elevpermisjon
Felles ordensreglement
Forskrift for fag- og timefordeling
Gudstjeneste i skoletiden
Hjem-skolesamarbeid
Hjemmeundervisning
Informasjonsbrosjyre om barn som uteblir fra skolen
Rettigheter og forventninger i grunnskolen
Skoleskyss
Spesialundervisning
Tingskader
Turer i skolens regi

Læring og trivsel henger naturlig sammen. Her kan du lese mer om hvordan skolene skal arbeide og arbeider for et godt læringsmiljø. Se link under for informasjon om arbeidet knyttet til læringsmiljø og trivsel, eller link for retningslinjer og rutiner nevnt over.