Start og sluttider

I tabellen under finner dere start og sluttider. Det er blitt gjort noen små endringer som er gjeldene fra august 2023, grunnet at fag og timefordelingen i kommunen er endret. 

 

Dag 1-4 trinn 5-7 trinn
Mandag 0830-1330 0830-1400
 Tirsdag 0830-1330 0830-1400
Onsdag 0830-1230 0830-1230
 Torsdag 0830-1330 0830-1400
Fredag 0830-1330 0830-1400

Friminutt er i hovedsak på følgende tider:
- Kl. 09:30-09:45
- Kl. 11:15-12:00 (spising og storefri)
*) lærer står fritt til å legge opp dagen, og tidene for friminutt kan derfor avvike