Sterke sammen for barn og unge - Strategiplan oppvekst 2020-2025

Sterkere sammen for barn og unge er kommunens strategiplan for oppvekst for perioden 2020-2024.
Strategiplanen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel Sterkere Sammen – Kristiansand mot 2030, og viser retning for ønsket utvikling.
Strategien bygger videre på det gode arbeidet som har blitt gjort i de gamle kommunene i satsingene FLiK og Inkluderende læringsmiljø.
For å skape progresjon og kontinuerlige forbedringer må foresatte, barn og unge, ansatte, ledere og folkevalgte arbeide sammen om å nå noen få, felles mål.
Denne strategiplanen skal vise retning i dette arbeidet.

Strategiplanen skal også være et verktøy som skal støtte alle enheter i oppvekst i arbeidet med å identifisere styrker og svakheter i egen praksis, prioritere egne utviklingsområder og legge til rette for at man i fellesskap kontinuerlig arbeider med å utvikle og forbedre praksis. Planen er derfor operasjonalisert i et digitalt rammeverk for kvalitet og mestring . Dette verktøyet er interaktivt og levende, og skal være et felles fundament og en støtte for alle ansatte i sitt daglige arbeid.
Se vedlegg til høyre : Strategiplan for oppvekst 2020-2025

Trykk her for mer utdypende informasjon fra Kristiansand kommune sin hjemmeside.