Sykdom hos barnet

Når en skal vurdere om barnet kan komme på skolen eller ikke, er det to hensyn en må ta. Det ene er hensynet til barnets selv. Det andre er smittevernhensyn. Et sykt barn som ikke kan delta i skolens daglige aktiviteter, vil ha det bedre hjemme i fred og ro.
Spredning av smitte i skolen forebygges best ved å ha gode hygienerutiner. Håndhygiene er svært viktig.
Det er også viktig at skolen får beskjed hvis barnet har fått smittsomme sykdommer/tilstander slik at vi kan sette i gang med forebyggende tiltak for å hindre smitte. 

Nedenfor er det satt opp noen vanlige sykdommer hos barn og informasjon om barnet kan komme på skolen eller ikke. Oversikten er laget med utgangspunkt i folkehelseinstituttets anbefalinger om når syke barn bør holdes hjemme. Det er viktig at hjemmene overholder dette: 

Kan barnet gå på skolen?

Diare og oppkast

Barnet må være hjemme i 48 timer etter at de har hatt siste løse avføring eller oppkast.

Øyekatarr (konjunktivitt)

Ved kraftig pussdannelse må barnet være hjemme til pussdannelsen har avtatt eller til dagen etter at behandlingen er igangsatt. Ved mild/moderat pussdannelse kan barnet komme.

Brennkopper

Barnet kan gå på skolen når sårene er under kontroll slik at det ikke er fare for at den smittsomme væsken kan komme i kontakt med andre barn. Dette kan i noen tilfeller ivaretas gjennom tildekking med plaster. Men i noen tilfeller får man ikke det til, og da må sårene være tørre før barnet kommer på skolen. Hvis medisinering er igangsatt kan barnet komme på skolen dagen etter påbegynt behandling.

Vannkopper  

Barnet kan komme på skolen når utslettet har begynt å tørke inn.

Hodelus  

Barnet kan komme på skolen når barnet har begynt på lusekur.

Mark i magen  

Barnet kan komme på skolen når behandling er igangsatt.

Meslinger  

Barnet må være hjemme minst 4 dager etter at utslettet har brutt ut.

Feber

Av hensyn til barnet selv, bør barnet være hjemme til det er feberfritt.

Kikhoste  

Ved mistanke om kikhoste, må lege kontaktes for vurdering.

Allmenntilstanden til barnet vil alltid være avgjørende for om barnet kan være på skolen, uavhengig av smittefare eller ikke. Barnet må være i form til å delta i det daglige opplegget og aktivitetene inne og ute.