Informasjon Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har som oppgave å drive helsefremmende- og sykdomsforebyggende arbeid i skolen. Tjenesten skal medvirke til at barn og unge aktivt er med å påvirke sitt eget liv slik at den enkelte skal oppleve god helse og trivsel og bli mest mulig tilfreds med tilværelsen. Dette gjøres bl.a. gjennom helseopplysning, rådgivning og veiledning både individuelt og i grupper, helseundersøkelse, oppfølging av enkelt elever og vaksinering. Vi har lav terskel for foreldre, lærere og elever for å ta kontakt.
I tillegg deltar helsesykepleier i tverrfaglig samarbeidsmøter på skolen og følger opp elever ved behov.

Kontaktinformasjon:

Skolens helsesykepleier heter Rikke Ellnora Paschen Justvik, og kan treffes: mandager 8.30 - 14.30, onsdager 8.30 - 13.00, torsdager 8.30 - 14.30 og annen hver fredag (partallsuker) 8.30 - 14.30. 

Skolehelsetjenesten har kontor i 1. etasje, rett ved hovedinngangen. Her ønsker vi å være synlig for elevene, og har en åpen dør for dem som trenger det. Det er gyldig fraværsgrunn å snakke med helsesykepleier. Skolebarna er velkomne til å ta kontakt direkte eller via sin lærer/ andre ansatte/ foresatte. Foresatte oppfordres til å ta kontakt både ved store og små bekymringer for barnet sitt. For øyeblikket venter vi på at ny helsesykepleier skal starte på Solholmen.


Vaksinering hører med i forebyggende og helsefremmende arbeid. Alle vaksiner i Norge er frivillig, og foreldre må samtykke til at barna deres skal få vaksiner som tilbys i barnevaksinasjonsprogrammet. Det blir sendt ut brev i forkant av vaksinering.
Hva skjer på de ulike klassetrinn:  
1. kl. Skolestartundersøkelse med helsesykepleier og lege
2. kl. Tetravac vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
3. kl. Individuell høyde og vektmåling
6. kl. MMR vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder
7. kl. Humant papillomavirus (HPV) vaksine mot livmorhalskreft
8. kl. individuell høyde og vektmåling. Individuell samtale
10.kl. Boostrix Polio vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt  

Informasjon: Elevene får skriftlig innkalling til alle helseundersøkelser og vaksinasjoner. Dette for at de foresatte skal være orientert, evt. kunne følge eleven eller gi beskjed om ting de vil gjøre skolehelsetjenesten oppmerksom på.

Taushetsplikt: Som helsepersonell er vi pålagt taushetsplikt. Det skal fungere som et vern rundt den enkelte elev/familie. Vi gir ikke ut personopplysninger om elever uten samtykke fra foresatte.
Skolehelsetjenesten er et frivillig tilbud.

Andre tjenester vi samarbeider med:
Fysioterapeut, familiesenteret, ergoterapeut, psykolog, PPT m.fl.

Mer info finner du på nettsidene:
www.folkehelseinstituttet.no
www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/helse-velferd-og-omsorg/familiens-hus/helsetjenester-til-gravide-barn-og-unge/skolehelsetjenesten/