Kajsa Suckow. Foto: Alexander F.C Johansen/Manifest forlag.

Minoritetsspråklige

I Kristiansand kommune er det ca 1400 minoritetsspråklige elever. Dette tilsvarer ca 14 prosent av grunnskoleelevene i byen. Det er elever fra over 30 nasjoner med enda flere språk. Her på Solholmen har vi ca.  elever med et annet morsmål enn norsk.  

I Opplæringsloven står det at Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt språkopplæring til de kan norsk godt nok til å følgje den vanlige opplæringa. Særskilt språkopplæring skal omfatte forsterka opplæring i norsk og, om det trengs, morsmålsopplæring, tospråklig opplæring i fag eller begge deler.
Hvis elever trenger særskilt norskopplæring vil hjemmet bli kontaktet. Mottaksskolen hjelper skolene med morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Foresatte som ønsker mer informasjon må gjerne komme innom skolen eller ringe oss.