Medisinering i skolen

Solholmen skole forholder seg til retningslinjene som anbefales fra regjeringen. Du kan lese mer om dette på regjeringens hjemmeside.