Retningslinjer for parkering ved Solholmen skole

Viktig at alle foreldre gjør seg kjent med hvor barna skal slippes av, og hvor det ikke er tillatt. Dette grunnet trafikksikkerhet. 

Se fullversjon av kart for parkering under. 

1. Ingen parkering eller
avleveringen innenfor
rundkjøringen

2. Skolen har tatt over
gammel taxiplass Denne
er for av- og påstigning.
Plassen kaller vi for: «Kiss
and Ride»

3. Hvis dere skal følge
barna inn, kan dere
parkere langs veien inn
mot rundkjøringen. Er det
fullt, må dere parkere ved
Idda.