Foto: Unsplash

Hvor henvender jeg meg?

På Solholmen skole ønsker vi at det skal være en lav terskel for å ta kontakt med hverandre. Det kan derfor være godt å vite hvem man bør kontakte om det er noe man lurer på.

Ditt naturlige kontaktpunkt som foresatt vil være barnets kontaktlærer. For generelle henvendelser ringer du skolens hovednummer og treffer vår hyggelige kontorleder. Det finnes imidlertid andre som også kan være behjelpelige.

Foreldrekontakten
Når du har en god ide til noe sosialt for klassen. Hvis du trenger støtte til å ta opp noe som er vanskelig.

Kontaktlærer
Når du vil snakke om ditt barns læring. Når du vil snakke om ditt barns trivsel på skolen. 

SFO-leder
Når det er noe som gjelder skolefritidsordningen. 

Skolens administrasjon
Kontorleder har god oversikt og kan besvare de fleste henvendelser. Kan også være bindeledd om du ønsker direkte kontakt med skolens ledelse.

Spesialpedagogisk koordinator
Gjennom kontaktlærer opprettes kontakt i forbindelse med elever som sliter med faglig eller sosial utvikling. Spesialpedagogisk leder er bindeledd mellom skole og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

Sosiallærer

Gjennom kontaktlærer opprettes kontakt med sosiallærer, eller ved direkte henvendelse, hvis barnet ditt strever med å finne seg til rette på skolen. Sosiallærer er bindeledd mellom skole og andre hjelpere som PPT, BUP, barnevern, familiesenter og helsetjeneste.

Helsesykepleier
Informasjon Skolehelsetjenesten utfører helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen i samarbeid med hjem, skole og andre aktuelle instanser etter behov.
Det er samarbeid og dialog mellom alle de nevnte funksjonene over. For eksempel har skolen et koordineringsteam som møtes ukentlig. Der deltar rektor, inspektør, sosiallærer, spesialpedagogisk koordinator og helsesykepleier. Kontaktlærere kan bringe saker inn for teamet og andre hjelpere (PPT/mobilt team/ABUP m.fl.) kalles inn ved behov.