Ny på skolen

Velkommen til Solholmen skole! Skolen har ca 230 elever fordelt på 1.-7. trinn, og ligger trygt plassert på Grim. 
Vi er ca 30 ansatte som arbeider for at alle barn skal oppleve seg inkludert i fellesskapet. Hver dag står vi på for å tilby barna et utviklende læringsmiljø. Vi legger til rette for aktiviteter der barna lærer å samarbeide og å forholde seg til hverandre på en positiv måte. Vi har forventninger til hver enkelt elev, til deg som foresatt og du skal kunne ha forventninger til oss som jobber på skolen. Vi står på for å tilby en undervisning som gir hver enkelt elev både faglig og sosial utvikling.

Du er viktig 
Vi på Solholmen ønsker å ha et godt samarbeid mellom skole og hjem. Sammen kan utvikle en best mulig skole for elevene. Et godt samarbeid er avhengig av at vi lytter til hverandre. Dere som foresatte kjenner egne barn best, mens vi på skolen ser samspillet mellom barna her på skolen, og kan veilede i forhold til faglig nivå og utvikling. Du som foresatt er et viktig forbilde for ditt barn, både i aktivitet og holdninger. Dette gjelder også mot skolen. Læringsarbeid er krevende, men arbeidet går lettere med oppmuntring fra deg som voksen. Vi ber deg tydelig formidle til barnet at skolearbeid er viktig. 

Få innblikk i skolesamfunnet
Foresatte er hjertelig velkomne til å ta kontakt med oss og til å besøke skolen. Bruk noen timer sammen med ditt barn på skolen for å se på hvordan vi organiserer undervisningen, hvordan vi inkluderer og prøver å tilrettelegge for alle elever. Kom forberedt til foreldremøter og samtaler slik at vi får et best mulig utbytte av treffpunktene. Vær aktiv i ditt barns læringsmiljø. Vi gjør så godt vi kan for å informere deg som foresatt via ukebrev, skolens nettside og vår katalog.

Du kan være med på å gjøre vår informasjon til kommunikasjon ved at du skriver under på ukebrev der det etterspørres, og at du abonnerer på nyheter fra skolens nettside.
Sammen skal vi gjøre vårt beste for å skape en god skole på Solholmen. 

Hilsen Marte (rektor), Svein (inspektør) og  Anniken (SFO-leder)