Skoleruta

Vedlagt under vedlegg ligger skoleruta for skoleåret 2023 - 2024 og 2024 - 2025. Vi vil gjøre oppmerksom på at skoleruta for Solholmen, for 2024-2025 skoleåret er annerledes en standard skoleruta til Kristiansand kommune.