Meny
Til trinnene og SFO Forside
Møllevannsveien 52 4617 Kristiansand
Telefon: 38 00 41 70 Send oss e-post
Redaktør: Geir Bergkvist
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<mai 2020><<
mai 2020
mtotfls
27282930010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
01020304050607
Gå til Its Learning
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
fug.no
fug.no
komfug.no
Innlogg for lærere
Innlogg for lærere
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Løpende informasjon rundt Korona. Oppdatert 20.april

Helsesykepleiere er fra i dag tilbake på skolen og er tilgjengelig:

Eline Forsdal Hæstad er tilgjengelig mandag, tirsdag og onsdag kl.0900-1500 på tlf 95457900

Anne Storaker Aadnevig er tilgjengelig mandag, tirsdag og fredag kl.0900-1500 på tlf 90813361

 

15/4

Regjeringen utvider hvem som kan få stedlig omsorgtilbud på skolen. Samtidig er fortsatt hovedregelen at skoler er stengt for å hindre spredning av smitte. Terskelen for å få tilbud om skoleplass skal av hensyn til smittevernet ligge høyt. Et evt. tilbud blir gitt i skoletid, med mulighet i SFO-tid, hvis de har plass. Dog ikke lenger enn arbeidsdagen din, for vi vil ha færrest mulig barn samlet. Dette for å begrense smittespredning.
Les presiseringene under, før du vurdere å søker plass:

Generelle retningslinjer og presisering

Det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene. Bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.

Barna skal være under 12 år og det er tilstrekkelig at en foresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud. Der barnet ikke bor sammen med begge foreldrene/foresatte, men hvor den ene foresatte er i samfunnskritisk funksjon kan det også gis tilbud om plass. Helsedirektoratets vedtak for stenging av skoler og barnehager gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på.

Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak og annet.

Kommunene og eiere av private barnehager gis anledning til å foreta en selvstendig vurdering av den enkelte person som ber om barnehage-/skoleplass. Det betyr at selv om en person faller inn under en av kategoriene personell under kulepunkt 1, så får ikke vedkommende automatisk tilbud om barnehage/skoleplass for sitt/sine barn. Kommunene og eiere at private barnehager gis også anledning til unntaksvis å tilby barnehageplass/skoleplass til barn av personell som ikke normalt jobber innenfor samfunnskritisk funksjon, men som skal utføre en oppgave som er kritisk for en slik funksjon.

I tillegg gjelder de generelle helseregler fra FHI, ang. smitte, karantene og isolat. For vi må ta vare på alle og hindre en mulig spredning.

KILDE: https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/?expand=factbox2695881

Hvis du tenker at du må søke plass, så ringer du rektor: Geir Bergkvist, 90833367

 

7/4

Skolene vil tidligst åpne 27.april. Det er ennå ikke avklart hvordan og i hvilket omfang. Vi oppdaterer denne siden, så fort vi vet mer.
Dermed fortsetter hjemmeundervisning tirsdag etter påskeferien.7/4

 

 Med hjemmel i smittevernloven § 4.1 har kommunen besluttet at barnehager og skoler holder stengt tirsdag 14.04.Bakgrunnen for beslutningen er at det ikke anses å kunne lage forsvare forsvarlige smittevernfaglige rammer for en gjenåpning så raskt etter påsken. Dette gjelder blant annet transport, renhold, eventuelle forholdsregler om avstand, størrelse på grupper osv. Dersom regjeringen beslutter at barnehager og skoler kan gjenåpnes i uke 16 vil kommunen uavhengig av dette på eget grunnlag vurdere eventuell videre stenging den uken. Ordfører Jan Oddvar Skisland mener det er mest sannsynlig at Kristiansand vil ha stengte barnehager og skoler hele uken etter påske.

Stedlig omsorgstilbud på linje med det som ble gitt før påske, vil fortsette. 
Kritisk personell, må melde behov for tilbud.

18/3

Brukerbetaling  Foreldre skal ikke betale for barnehage-/SFO plassen i perioden barnehagene er stengt på grunn av koronaviruset. Dette gjelder også for de barna som har omsorgstilbud fra skolen.

I artikkelen som ble lagt ut i går, var det mulighet for å gi skolen tilbakemelding. Vi har fått inn en del gode og konstruktive tilbakemeldinger.
Tusen takk til dere som har svart så langt :-)
Tilbakemeldinger er gått gjennom med personalet. 

De siste dagene i forrige uke skjedde ting raskt. Skolen brukte IST for å sende sms med oppdatert informasjon til ansatte og dere foreldre. Samme system ble brukt av nesten hele skolenorge samtidig. Det medførte at systemet knelte og meldinger kunne ta flere timer å komme fram, hvis de i det hele tatt kom fram. Det var beklagelig, men utenfor vår kontroll. Det var grunnen til at vi gikk over til hjemmesiden for oppdatert informasjon.Er det noe dere lurer på, så er skolens telefon åpen. 38004170.

Minner også på at barna kan gjerne ringe sosiallærer Lars, hvis de vil prate litt. Han kan nås på 38004175 hver dag kl.10-11.Ha en frisk og fin uke alle sammen!

13/3:

Skolen kan tilby et omsorgstilbud for barn til foresatte, som er å regne som kritisk personell i samfunnet.

Skolebarn som ikke er på SFO, kan få tilbud i ordinær skoletid. Har barnet SFO-plass, gjelder også tilbudet i SFO-tiden.Oppvekst har satt kriterier for hvilken gruppe foreldre som kan søke:

Generelt:
Gjelder barn opp til 12 år
Begge foresatte, eller aleneforsørger, må ha en samfunnskritisk funksjon for å kunne sende barn i barnehagen/på skolen
Barn som bare har én foresatt som samfunnskritisk funksjon, må altså være hjemme sammen med den andre forelderen
Dersom én i husstanden er i hjemmekarantene skal ikke barn fra slik husstand være i barnehage/skole.

Hvem omfattes av begrepet samfunnskritiske funksjoner:
Alt helsepersonell og personell i omsorgstjenester
Alle nød-/redningsetater (politi, brann, ambulanse). I tillegg annet personell fra Røde Kors/Norsk Folkehjelp/Sivilforsvaret/ andre beredskapsorganisasjoner dersom de er kalt inn/gitt oppgaver i forbindelse med krisen.

Følgende funksjoner kan anses også som aktuelle (ved usikkerhet kan det bes om dokumentasjon fra arbeidsgiver):
Styring og kriseledelse i samfunnsviktige virksomheter
Forsvar dersom foresatte innehar beredskaps- eller annen nøkkelrolle
Kritisk personell/nøkkelpersonell for øvrig som kan gjelde:
Vann og avløp
Kritisk transport
IKT-sikkerhet
Forsyningssikkerhet
Kraftforsyning
Apotek

De som faller innenfor kategorien og trenger dette, sender mail til meg på geir.bergkvist@kristiansand.kommune.no. Ha med navn på barn, deres navn, kontaktinformasjon, behov til barnet og deres behov for hjelp av skolen . Barn som søkes om, MÅ altså være friske og nærstående kan IKKE være i karantene/isolat!

Enkelte ansatte og deres familier er selvfølgelig også berørt. Dermed har vi en redusert stab. For å kunne gi dette tilbudet trenger vi tidlig melding, helst innen kl.16 på hverdager og kl.12 på søndager. Skulle det oppstå noe akutt, så ringer dere Geir på 90833367.

Barn med særlige omsorgsbehov:
Noen barn, uavhengig av alder, har særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehagen/skolen er stengt. Eksakte kriterier for hvem som bør ha et slikt tilbud er umulig å gi.  
På den bakgrunn gjelder følgende: Alle oppfordres sterkt til å holde barn hjemme for å begrense smittespredning!

Dersom omsorgsbehovet ikke kan ivaretas hjemme, gis det tilbud på barnehagen/skolen barnet går på. Ring evt. på 90833367, rektor Geir Bergkvist

 

 

12.mars kl.1820

I dag har det kommet mange endringer i løpet av dagen og korte frister på å få ut informasjon. Vi har også sett at vårt kommunikasjonssystem knelte og mange har ikke fått sms som er sendt ut. Vi bruker derfor denne siden for all oppdatering. Derfor er det lurt å abonnere på nyheter fra Solholmen.

Siste nytt:

Skolen er stengt fra kl.18 i dag

 • Det vil være litt personell på skolen hver dag. 
 • Har dere behov for å hente noe på skolen i morgen, vil det være mulig. Dere henvender dere til SFO eller administrasjonen.
 • Skolen vil tilby et omsorgstilbud for barn til foresatte, som er å regne som kritisk personell i samfunnet. De det gjelder må sende en mail til meg. Gjelder kun for barn i 1-4.trinn. Send søknad til geir.bergkvist@kristiansand.kommune.no. Ha med navn på barn, deres navn, kontaktinformasjon og forklaring på behov. Jeg vurderer søknadene i løpet av kvelden. Barn som kommer på dette, MÅ være friske.

 

12.mars kl.1000

 • Utlån av skole er midlertidig stoppet. Gjelder også til bursdager
 • Vi har ennå ikke noe bekreftet smitte ved skolen. 
 • Takk til foresatte som har holdt barn hjemme med luftveisplager. Er et viktig tiltak for å begrense smitte. Dette fortsetter videre i neste uke

 

11/3 kl.1645

Skolen har et viktig ansvar for å holde skolen åpen, slik at resten av samfunnet kan fungere normalt. Viruset er ikke spesielt farlig, men vi må bidra til at vi ikke får en rask økning av smittede, slik at helsevesenet kan få gitt den hjelp som trengs. Dermed vil det bli gjort en del tiltak for å redusere smitten.

Tiltak ved skolen pr i dag:

 • Vaskepersonell har økt frekvens av vask og spesielt på utsatte steder.
 • Det settes av god tid til korrekt og god håndhygiene for barn og voksne.
 • All ekstra aktivitet, som møter, fellessamling ol stoppes midlertidig. 
 • Aktivitet som foregår trinnvis, vil fortsette. 
 • Alle vikarer som kommer til skolen blir intervjuet, for å kartlegge om de kan være smittebærere.
 • Skolen utarbeider egen plan for hvordan vi kan holde skolen åpen. Det kan medføre etterhvert at ordinær undervisning blir redusert, ved større sykefravær.
 • Vi utarbeider også løsning for at elever som evt havner i karantene kan følge undervisning via pc/cromebook/Ipad.
 • Lærere har løpende samtaler med barna for å trygge. Noen av barna kan også ta turen innom helsesykepleier, hvis de ønsker.
 • Gym: Skal kun være lett aktivitet og ingen dusjing. Gjerne ute hvis mulig.
 • Den siste tiden har det vært en utfordring med grising på guttetoalett. Ikke alle som har lært å styre saker og ting :-) Det følges opp og blir hyppigere vasket, men kan nok være lurt at de sitter ned en periode, for å begrense potensiell smitte. 
 • SFO har utarbeidet skjerpede rutiner for servering av mat.
 •  

For hjemmet:

 • Er det koronasmitte i hjemmet eller satt i karantene/isolat, må dere informere skolen om dette via kontaktskjema på forsiden og følge retningslinjene fra FHI eller kommunen sin korona-side. Se linker under
 • I henhold til råd fra kommuneledelsen og helsemyndigheter skal barn med lettere luftveisinfeksjon holde seg hjemme fra skolen til de friske. Nøyaktig for hvor lenge, kommer vi tilbake til.

 

 

Oppdatert 11/3 kl.1540

Link til oppdatert informasjon rundt Korona:

Kristiansand kommune

Folkehelseinstituttet(FHI)

 

RÅD

 • Koronasykdommen er mild og ser ut til å være på linje med influensa, altså svært lite farlig for barn og unge.
 • I skole skal aktivitet begrenses til ordinær undervisning. Leirskole og klassetur, som foregår uten andre, vil bli gjennomført
 • Uansett anbefales skjerpet håndhygiene. Dette er et forbausende effektivt tiltak til og med mot dråpesmitte. Husk hvor lite syke alle var i 2009! Dermed har vi også satt pause på håndhilsing for en periode.
 • Ikke snakk om å stenge skoler i dag

 

Har du/barnet vært ute å reist, vært i kontakt med smittede eller bekymret for om du er syk? Hvis ja, så følger du rådene her: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/