Publisert: 08. mars 2023 | Sist endret: aldri | Forfatter: Terje Luksch Pedersen

Velkommen til SFO, søknadsfrist for nye barn er 1. april

Det er 50% gratis SFO-plass for alle førsteklassinger. I praksis betyr det at følgende plass-alternativer blir gratis: delt plass - 2 dager i uka - 1 dag i uka og korttidsplassene før og etter skoletid. Delt plass er for eksempel 2 dager den ene uken og 3 dager den andre uken.

Gjør oppmerksom på at de som allerede er påmeldt ikke trenger å søke på nytt hvert år, SFO-plassen opprettholdes til og med 4. trinn dersom ikke plassen sies opp før. Det er 30 dagers oppsigelsestid på plass.
Søknad SFO-plass fortløpende gjennom skoleåret, er også mulig. Det er svært ønskelig at de fleste overholder fristen 1. april, slik at det blir riktig bemanning til antall barn.
Gå inn på foresattportalen, via kristiansand kommunes hjemmeside for å søke plass.
https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/barnehage-og-skole/skole-og-sfo/skolefritidsordningen/

Uavhengig av innført 50 % gratis SFO-plass for 1. trinn, videreføres inntektsgradert foreldrebetaling. Det betyr at makspris for SFO er 6% av husholdningens samlede brutto årsinntekt. For SFO gjelder det inntekt lavere enn kr 663.000,-
Redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO søkes i foresattportalen, informasjon om vedtekter og priser ligger i den samme linken som over.
Dersom dere lurer på noe vennligst ta kontakt med undertegnede SFO-leder Anniken, på tlf 46 88 49 43 eller på mail: anniken.vigemyr.johnsen@kristiansand.kommune.no