Publisert: 09. mars 2023 | Sist endret: aldri | Forfatter: Terje Luksch Pedersen

Read prosjekt

READ Agder er et samarbeid mellom kommunene i Agder
med prosjektmidler fra Sørlandets Kompetansefond,
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, Agder fylkeskommune
og Statsforvalteren i Agder.

Formålet med READ Agder er å gi økt leseglede blant barn og unge, og støtte foreldres
involvering i barnas lesing. Foreldres aktive involvering har stor betydning for barnets
utvikling, trivsel og læring.

READ Agder er basert på erfaringer fra «READ Aarhus – Sammen om læsning». Trykk her for mer informasjon
Forskningsfunn fra prosjektet viser at når foreldre daglig leser med sine barn, så har det en
positiv effekt på barnets språk og senere leseferdigheter. READ er et akronym for «Research
in Educational Achievement and Development». I Aarhus startet READ opp som et prosjekt i
2013, og er i dag implementert i alle barnehager og skoler. Metoden har hatt stor suksess, og
forskning knyttet til prosjektet, viser at metoden virker.

Målgruppen for oppstart i Agder høsten 2021 er 4- og 5-åringer i barnehage og elever i 1.og
2.trinn og deres foresatte. Hvert barn får med seg en lesebag med bøker og
veiledningsmateriell til foreldre. Veiledningsmateriellet forklarer hvordan foreldre kan støtte
og inspirere barnas lesing gjennom å lese høyt sammen med dem hver dag. Fra og med høsten
2022 vil målgruppe for READ Agder også være barn i alderen 1-3-år i barnehagen og 3.-7.
trinn

På denne siden kan du finne veiledningsmateriell og filmer om READ Agder.
Veiledningsmateriellet er tilgjengelig på engelsk, arabisk og polsk

God leselyst