Publisert: 19. januar 2024 | Sist endret: aldri | Forfatter: Marte Almvik

Ferietilbud for unge

Kommunen har mange spennende fritidsaktiviteter og turer i vinterferien, sommerferien og høstferien.I vinterferien kan elever fra 5.-7. trinn delta på vinterferiedag på Søgne skole- og idrettssenter. 

Les mer på Fritdsetatens hjemmeside.