Publisert: 01. mars 2024 | Sist endret: 01. mars 2024 | Forfatter: Marte Almvik

Kunstig intelligens på Solholmen

I Kristiansand kommune har vi fått en sikker og trygg KI-tjeneste som er tilgengelig for alle elever i grunnskolen. Elevene logger på med Feide.

I skolens læreplaner står det at elevene treger kunnskap for å kunne manøvrere trygt i en digital verden. Derfor har alle elever på Solholmen nå fått prøvd ut litt av det en kunstig intelligens kan hjelpe dem med. Samtidig har vi fokus på kildekritikk og hvilke farer KI kan bringe med seg. Vi håper og tror at elevene våre skal utvikle en sunn tilnærming til bruk av KI på sitt nivå.

Les mer om Kristiansand kommunes tilnærming og hva Udir skriver på sine nettsider om KI i skolen.