Våre ansatte

På denne siden kan du legge ut informasjon om ansatte.
Marte Almvik
Rektor
Telefon: 92014653
Svein Gulbrandsen
Inspektør
Telefon: 99450512
Anniken Vigemyr Johnsen
SFO leder
Telefon: 46 88 49 43
Terje Luksch Pedersen
Kontorleder
Telefon: 38004170
Marie Forsøget Knutsen
Spes.ped koordinator og timelærer 7. trinn
Leselærer mellomtrinnet
Telefon: 94844563
Rikke Justvik
Helsesykepleier
Telefon: 90121631
Marianne Moen Nesheim
Sosiallærer og timelærer 2. og 3. trinn
Telefon: 94844563
Atle Valseth Olsen
Vaktmester
Telefon: 90065967
Ann-Marit Lund
Kontaktlærer 1. trinn
Telefon: 90998149
Hanne Skaaland
Kontaktlærer 1. trinn
Telefon: 38004170
Elisabeth Sørsdal
Kontaktlærer 2. trinn
Ressurslærer
Telefon: 90998149
Karianne Svestad Velken
Kontaktlærer 2. trinn
Telefon: 90997358
Gunn Lisbeth Berge Nilsen
Kontaktlærer 3. trinn
Telefon: 910 01 459
Karianne Pedersen
Kontaktlærer 3. trinn
Telefon: 910 01 459
Marit Lande
Kontaktlærer 4. trinn
bibliotekansvarlig
Telefon: 90990361
Linn Skogen Bransdal
Kontaktlærer 4. trinn
Telefon: 909 90 361
Stig Hosteland
Kontaktlærer 5. trinn
Telefon: 91008294
Kristine Fjeldsgaard Lossius
Kontaklærer 5. trinn
Telefon: 38004170
Karoline Grytbakk
Kontaktlærer 6. trinn
Telefon: 90997358
Eivind Gjerde Hansen
Kontaktlærer 6. trinn
Telefon: 91003609
Anna Elisabeth Martinsen
Kontaktlærer 7. trinn
Telefon: 91005143
Kristine Krohn
Kontaktlærer 7. trinn
Telefon: 91005143
Elisabeth Kirkhus
Timelærer 3. trinn
Leselærer småskolen
Telefon: 38 00 41 70
Le Hai Trieu Nguyen
Timelærer
NOA-kontakt
Telefon: 38 00 41 70
Marit Nordheim Hugdal
Timelærer 4. trinn
Telefon: 38 00 41 70
Elin Søndrol Evensen
Timelærer 3. og 5. trinn
Telefon: 38004170
Helene Olsen
Timelærer 1. og 3. trinn
Telefon: 38004170
Enrique Gonzalez
Fagarbeider 3 & 4. trinn + SFO
Telefon: 38 00 41 70
Sonja Drange Styles
Skoleassistent 1. og 6. trinn + SFO
Telefon: 38 00 41 70
Manzar Shan
Assistent 4. trinn + SFO
Telefon: 38004170
Gunhild Kristine Damgård
Fagarbeider 2. og 7. trinn + SFO
Telefon: 38 00 41 70
Helene Kvalbein
Fagarbeider 5. trinn + SFO
Telefon: 38004170
Ardin Qorraj
Fagarbeider 7. trinn + SFO
Telefon: 38 00 41 70
Leon Alexander Grytten Dahle
Lærling 2. trinn + SFO
Leiv Rune Nes
Arbeidspraksis SFO
Kjetil Øvregård
Arbeidspraksis SFO
Telefon: 38 00 41 80
Silje Margrethe Bertelsen Eng
Permisjon
Telefon: 91003609