Våre ansatte

På denne siden kan du legge ut informasjon om ansatte.
Joakim Hellenes
Rektor - konstituert
IKT-ansvarlig
Telefon: 99 45 14 47
Aase Danielsen Nyhagen
Kontorleder
Telefon: 38 06 42 00
John Heddeland
SFO-leder
Telefon: 38 06 42 00 (SFO-tastevalg 2)- 90 10 49 87 (SFO-leder kontor)
Alice Eikeland Undheim
Permisjon
Tone Maria Aanensen
Helsesykepleier 1.-3.trinn
Telefon: 47 90 14 33
Birgit Senumstad
Helsesykepleier
Birgit er på skolen hver dag
Telefon: 92 85 20 98
Egil Dalene
DVO
Telefon: 46 95 99 57
Vidar Opedal
Kontaktlærer 3.trinn
Tillitsvalgt UDF
Andreas Wangberg
Faglærer 3.trinn
Permisjon fra rektorstilling
Marion Volden
Kontaktlærer 4.trinn
Stina Nyland Johansen
Kontaktlærer 2.trinn
Terje Tønnessen
Faglærer S-trinn
Teamleder småtrinnet
Tom Reidar Haraldsen
Kontaktlærer 5.trinn
Teamleder mellomtrinnet
Maria Elinsdatter Fiskaa
Sosiallærer/ TPO Ungdomstrinnet
Bettina Borgen Fjellvang
Permisjon
Marianne H. Hausvik
Kontaktlærer 7.trinn
Per Sigurd Løyning
Kontaktlærer 10.trinn
Rådgiver
Telefon: 90 09 26 75
Mona Tviberg Hille
Kontaktlærer 10.trinn
Kåre Litland
Kontaktlærer 9.trinn
Verneombud
Margrethe Høyvik Hidle
Kontaktlærer 9.trinn
Marthe S. Stensland
Kontaktlærer 8.trinn
Jon-Egil Enger
Faglærer U-trinn
Teamleder ungdomstrinnet
Tanja Sæbø
Permisjon
Torunn Maria Dovland
Faglærer S-trinn
TPO-leder / TPO småtrinnet
Hallgrim Aspenes
Faglærer U-trinn
Eva Myre
Faglærer M-trinn
Merete Wandsvik Haanes
Faglærer U-trinn
Iselin Horgen
Faglærer U-trinn
Silje Jahren Petterson
Faglærer U-trinn
Anne-Birgitte Lian Jensen
Faglærer U-trinn
Linn Mesel
Faglærer S-trinn
Ellen Margrethe Hillesund Kvinlaug
Faglærer S-trinn
Tina Konnestad
Miljøterapeut- vernepleier
Maria Ingebretsen Ringøen
Fagarbeider
Bibliotek
Anne Kristine Jakobsen
Fagarbeider
Ragnhild Flottorp
Fagarbeider
Wenke Ingebretsen
Fagarbeider
Tillitsvalgt Delta
Marianne Kinder
Assistent
Arne Sund
Assistent
Gerd Lundstrøm
Assistent
Kantine
Kenneth Aadnesen
Miljøarbeider
Susanne Rueness Espeseth
Kontaktlærer 3.trinn
Hanne Eriksen
Permisjon
Mikal Nilsen
Kontaktlærer 8.trinn
Petter Thygesen
Kontaktlærer 6.trinn
Therese Ekra
Kontaktlærer 1.trinn
Monika Amdal
Kontaktlærer 5.trinn
Kontaktlærer elevråd
Heidi Grosaas
Permisjon