Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier og fysioterapeut. Vår oppgave er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen.

Vi ønsker å medvirke til at ungdommene aktivt er med på å påvirke eget liv, slik at den enkelte skal oppleve god helse/ trivsel, og bli mest mulig tilfreds. Dette gjøres bl.a. gjennom opplysningsvirksomhet, rådgivning og veiledning individuelt og i grupper, helseundersøkelser med evt. oppfølging og videre henvisning, gruppevirksomhet , deltagelse i skolens samarbeidsfora og vaksinering. Ved undersøkelse og behandling av sykdom, må fastlege kontaktes.

En viktig del av arbeidet er å være tilstede for den enkelte elev og foresatte når de tar kontakt for samtale, råd og veiledning.

Helsesykepleiere på skolen er:

Tone Maria Aanensen, 1.-3.trinn, hver tirsdag og annenhver onsdag (partallsuker), tlf: 47 90 14 33 tone.maria.aanensen@kristiansand.kommune.no 

Birgit J. Senumstad, 4.-10. trinn, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag,  tlf:92 85 20 98 Birgit.senumstad@kristiansand.kommune.no 

Elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt!