Foreldremøtets ti bud

  • Gode foreldremøter må planlegges i forkant og styres underveis. Kandidater til foreldreverv bør være på plass før de skal velges på møtet.
  • Meld alltid inn saker du vil ta opp i forkant av møtet, enten til lærer eller til foreldrekontakt. Bakholdsangrep på en uforberedt lærer er aldri greit.
  • Hold alle diskusjoner på et generelt plan. Foreldremøtet er ikke stedet for å snakke om enkeltelever eller spesifikke egenskaper hos lærere eller andre voksne på skolen.
  • Gå til foreldremøtet med en intensjon om dialog, ikke konfrontasjon. Stans diskusjoner som bærer galt av sted.
  • Vær raus, og husk at familier er veldig ulike. Det du synes er uproblematisk å stille opp på, kan for andre være en uoverkommelig oppgave.
  • Tenk på økonomi når du foreslår sosiale aktiviteter for klassen. At noe koster en hundrelapp kan ekskludere barn fra familier med dårlig råd.
  • Unngå anklager mot lærere, andre foreldre eller andres barn. Hold følelsene i sjakk, og skill skarpt mellom sak og person.
  • Gi læreren ros og anerkjennelse når det er noe du er fornøyd med. En god lærer blir enda bedre av et lite klapp på skulderen.
  • Snakk om fremtid, ikke fortid. Fokuser på hvordan ting skal bli, og hvordan man lettest kommer seg dit. Avbryt alle diskusjoner om skyld.
  • Husk at barnet ditt er en del av et større fellesskap på skolen. Ditt barns rettigheter eller behov går ikke foran alle andres.

Kilder: Thomas Nordahl (professor i pedagogikk) og Elisabeth Strengen Gundersen (FUG-leder).