Ordensregler

Ve skole følger Kristiansand kommunes Felles ordensreglement for skolene

I tillegg presiserer Ve skole forventninger til bruk av mobiltelefon i skoletida: 

  • 5.-10.trinn - elevene skal levere inn mobiltelefonen sin (eller la den ligge hjemme) i starten av første time. 
  • 1.-4.trinn har mobiltelefonen i sekken hele skoledagen dersom mobilen må være medf på skolen.
  • Telefonene oppbevares i låsbart skap i klasserommet. 
  • Elevene får utlevert telefonene i slutten av siste time. 
  • Om noen elever «glemmer» eller ikke vil levere inn telefonen, vil vi be om å få den innlevert. Ser vi telefonen i bruk senere på dagen vil vi be om at den blir levert inn og vise til samarbeid med foresatte. Vi kontakter foresatte om eleven nekter å levere inn. 
  • Det vil være Chromebook som blir skolens digitale verktøy. Mobiltelefonen brukes ikke i det pedagogiske arbeidet.