Tilskudd til datamaskin: lese- og skrivevansker

For de fleste elever med lese- og skrivevansker, vil det personlige hjelpemiddelet (iPad/Chromebook) som lånes ut av skolen, dekke behovet for hjelpemiddel til skolearbeid. I noen spesielle tilfeller, vil det likevel kunne være nødvendig å søke om tilskudd til kjøp av PC eller nettbrett til skolearbeid i grunnskolen. Les mer om dette på nettsidene til Nav