SU (Samarbeidsutvalget)

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre som er skolens øverste samarbeidsorgan. Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Samarbeidsutvalget på Ve skole representeres ved:
SU-leder - Cindy Pedersen
FAU-leder - Mette Barsøe
Politisk representant -
Lærer -Mona Tviberg Hille 
Lærer/referent - Per Sigurd Løyning
Andre ansatte - Kenneth Aadnesen
Elevrepresentant -Linea Evensen Næss
Elevrepresentant -Hedda Flak
Rektor - Andreas Wangberg