e-Risk online mestringskurs

e-RISK.no er laget for å hjelpe engstelige barn og unge mellom 12 og 18 år til å mestre engstelsen sin. Hovedmålet er at e-RISK kan hjelpe den unge brukeren til å tørre mer og unngå mindre. 

Les mer om e-Risk 

Prøv e-Risk