Skoleskyss

På AKTs nettside finner dere det meste av informasjon knyttet til "Skoleskyss til grunnskolen"

Søknad om skoleskyss på grunn av særskilt farlig/ krevende skolevei gjøres i Visma Flyt Skole.