Læringsmiljø

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø.

Ve skole er med i Trivselslederprogrammet og i Mitt Valg! Vi har stort fokus på inkludering og aktive barn og ungdommer. Dere kan lese mer om programmene i vedleggen under artikkelen.