Søknad om bytte av valgfag/språklig fordypning/ fremmedspråk

PROSEDYRER FOR BYTTE SPRÅKLIG FORDYPNING/FREMMEDSPRÅK  

1. Når en elev har valgt språklig fordypning/fremmedspråk, skal eleven normalt ha faget i hele ungdomsskoletiden. Elever som ønsker å bytte kan i første halvår på 8.trinn gjøre omvalg. Ved spesielle grunner kan et senere bytte godkjennes. Jfr. forskrift til Opplæringsloven § 1-8. I tillegg skal alle elever hatt en samtale med faglærer i det språket man ønsker å slutte med samt kontaktlærer før et ev. bytte kan foretas.  

2. Foreldrene må skrive en skriftlig søknad om bytte som sendes skolen. Søknadsskjema ligger på skolens hjemmeside.  

3. Alle søknader skal behandles av rektor. Rektor har ansvaret med å kontakte de involverte lærerne.  

4. Gruppestørrelsen i tilvalgsfaget er avgjørende for om søknaden godkjennes.    

Husk at dersom du ikke har spansk i ungdomsskolen vil det kunne begrense valgmulighetene dine noe i den videregående skolen. Dersom du lurer på noe mer om dette så kontakt rådgiver.      

PROSEDYRER FOR BYTTE AV VALGFAG

1. Elever som ønsker å bytte valgfag kan gjøre dette ved starten på 2.termin på 8.trinn eller ved skoleårets start på 9.trinn og 10.trinn.  

2. Videre gjelder de samme prosedyrer som for språkfag. Pkt 2-4.