Publisert: 10. mars 2023 | Sist endret: aldri | Forfatter: Kristin Pedersen og Lena Juel Ve skoles Trafikkutvalg

BROOM-BROOM (BB)

BB ble bygget rundt slik:

  • Trygghet – Samhold – Hjertesone
  • Trygghet fordi vi vil ha trygg ferdsel langs veiene.
  • Samhold fordi samhold skaper samling og eierskap rundt BB og det BB står for.
  • Hjertesone innlemmes siden vi syntes det Trygg Trafikk tenkt her er viktig.

BB har ekstra fokus på at vi viser hensyn og tar vare på hverandre.
Når man ferdes i trafikken så gjøres det med sikker adferd for alle.
At refleks leveres ut og brukes.
Riktig bruk av Hjertesonen når vi får den på plass.
Tidvis er det fokus på trafikksikkerhet i undervisningen og refleksens dag.

Vi samarbeider med flere aktører som fremhever trafikksikkerhet.

Det er utarbeidet et årshjul som samler det som omhandler trafikksikkerhetsarbeid og
markeringer rundt dette i løpet av skoleåret.

Vi ser for oss en naturlig implementering av BB ved skolestart med gjentagelse på vintertid i
samarbeid med foreldre, skolen og skolebussordningen.
Derfor har vi Høstkampanje og Vinterkampanje.

Det er viktig å spre budskapet og derfor er BB med på Åpen skole.

Her møter vi besteforeldre, naboer, elever, søsken – de som bor i vår bydel.

Videre skal det være en markering som hele skolen deltar på vi har fått vår egen BB-DAG!
Rundt påsketider arrangeres BB-dagen i samarbeid med andre aktører som jobber med
trafikksikkerhet