Publisert: 13. oktober 2023 | Sist endret: aldri | Forfatter: Oppvekst

Vaksinering av barn med risiko for alvorlig sykdom i forbindelse med influensa

Oppvekstdirektøren ber derfor i samråd med smittevernoverlegen om at barnehager, helsestasjon og skoler bidrar til å få ut informasjonen i brevet fra FHI på hensiktsmessig måte, f.eks ved bruk av hjemmesiden. Samtidig at det informeres om at foreldre da primært tar kontakt med fastlegen, særlig dersom det trengs en vurdering av om vaksinen skal settes. Ellers kan de få vaksine ved å bestille time på vaksinasjonskontoret i Gyldengården (Gyldenløvesgt 23) eller hos Sørover i Kirkegata 22.

 

Mer info finner dere i vedlegget.