Våre ansatte

På denne siden kan du legge ut informasjon om ansatte.
Andreas Wangberg
Rektor
Telefon: 93 28 73 08
Joakim Hellenes
Inspektør
IKT-ansvarlig
Telefon: 99 45 14 47
Aase Danielsen Nyhagen
Kontorleder
Telefon: 38 06 42 00
John Heddeland
SFO-leder
Telefon: 38 06 42 00 (SFO-tastevalg 2)- 90 10 49 87 (SFO-leder kontor)
Alice Eikeland Undheim
Sosiallærer/ TPO mellomtrinnet/ Spesialundervisning
Telefon: 48 28 88 60
Tone Maria Aanensen
Helsesykepleier 1.-3.trinn
Telefon: 47 90 14 33
Birgit Senumstad
Helsesykepleier
Birgit er på skolen hver dag
Telefon: 92 85 20 98
Egil Dalene
DVO
Telefon: 46 95 99 57
Vidar Opedal
Kontaktlærer 2.trinn
Tillitsvalgt UDF
Sofie Flak Fagerland
Permisjon
Klara Tvedt Karlsen
Kontaktlærer 3.trinn
Marion Volden
Kontaktlærer 3.trinn
Stina Nyland Johansen
Kontaktlærer 1.trinn
Cathrine Enger
Permisjon
Terje Tønnessen
Kontaktlærer 4.trinn
Teamleder småtrinnet
Tom Reidar Haraldsen
Kontaktlærer 7.trinn
Teamleder mellomtrinnet
Maria Elinsdatter Fiskaa
Kontaktlærer 5.trinn
Bettina Borgen Fjellvang
Kontaktlærer 4.trinn
Marianne H. Hausvik
Kontaktlærer 6.trinn
Per Sigurd Løyning
Kontaktlærer 9.trinn
Rådgiver
Telefon: 90 09 26 75
Mona Tviberg Hille
Kontaktlærer 9.trinn
Kåre Litland
Kontaktlærer 10.trinn
Margrethe Høyvik Hidle
Kontaktlærer 8.trinn
Marthe S. Stensland
Faglærer
Jon-Egil Enger
Faglærer
Teamleder ungdomstrinnet
Tanja Sæbø
Kontaktlærer 10.trinn
TPO ungdomstrinnet
Torunn Maria Dovland
Faglærer
TPO-leder / TPO småtrinnet
Hallgrim Aspenes
Faglærer
Eva Myre
Faglærer
Merete Wandsvik Haanes
Faglærer
Iselin Horgen
Faglærer
Silje Jahren Petterson
Faglærer
Anne-Birgitte Lian Jensen
Faglærer
Inga Kjebekk
Kontaktlærer 8.trinn
Verneombud
Linn Mesel
Faglærer
Ellen Margrethe Hillesund Kvinlaug
Faglærer
Tina Konnestad
Miljøterapeut- vernepleier
Maria Ingebretsen Ringøen
Fagarbeider
Bibliotek
Anne Kristine Jakobsen
Fagarbeider
Ragnhild Flottorp
Fagarbeider
Wenke Ingebretsen
Fagarbeider
Tillitsvalgt Delta
Marianne Kinder
Assistent
Arne Sund
Assistent
Gerd Lundstrøm
Assistent
Kantine
Kenneth Aadnesen
Miljøarbeider
Susanne Rueness Espeseth
Kontaktlærer 2.trinn
Hanne Eriksen
Kontaktlærer 1.trinn
Mikal Nilsen
Kontaktlærer 6.trinn
Petter Thygesen
Kontaktlærer 5.trinn
Therese Ekra
Faglærer
Monika Amdal
Kontaktlærer 7.trinn
Kontaktlærer elevråd
Heidi Grosaas
Permisjon