Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
FAU inviterer elever, søsken, foreldre, besteforeldre og andre du måtte ønske å ta med på teaterforestillingen KVAKK!?! Se vedlegget for all informasjon. Velkommen! 

Referat fra skoleårets første FAU-møte er nå tilgjengelig. 

 

Skolen skal på høsttur førstkommende onsdag. 
Det er viktig at elevene har klær etter vær. 
De må ha med seg matpakke denne dagen. Det vil IKKE bli skolemat. 
Husk drikkeflaske og gode sko. 

Vi gleder oss til tur!


Klar, ferdig, gå - Skolestart! Tjensvoll skole har samarbeid med skolefrukt.no her er mulighet å bestille fersk frukt som kommer til skolen og blir delt ut til elevene. Frukten kommer 1 gang i uken og blir oppbevart i kjøleskap. Gå inn på skolefrukt.no for mer informasjon.

Dette skoleåret vil elevene på Tjensvoll skole få skolemat 3 dager i uka. Vi har delt informasjonsskriv med foresatte i Vigilo. 

Vi starter opp med skolemat i uke 35. Skolemat serveres tirsdag, onsdag og torsdag. Onsdager vil det tilberedt mat som supper, gratenger og salater. 

Elevene vil derfor kun ha behov for matpakke mandager og fredager. 


Vel møtt til nytt skoleår.

Vi gleder oss til å ta i mot alle elevene torsdag. Spesielt velkommen til nye elever.

Elevene på 2. - 7. trinn møter i skolegården  kl. 08.30. Vi planlegger å åpne med å synge "Tjensvoll sangen" sammen ute før elevene går inn i klasserommet. 

Elevene på 1. trinn møter kl. 09.00 ved flaggstangen. Der vil kontaktlærere og andre ansatte tilknyttet trinnet møte elevene. Etter at elevene har gått til klasserommet inviteres foresatte til gymsalen for ca 30 min orientering. 

Minner om at onsdag er SFO stengt da det er felles planlegging for pedagogiske medarbeidere og lærere. 


Det nærmer seg skolestart. Mange foreldre og barn har spørsmål knuttet til overgangen barnehage til skole og en ny hverdag. FUG har på sin hjemmeside gode artikler for skolestart. Vår oppgave er å trygge at denne overgangen blir så god som mulig. 

Første skoledag - Foreldreutvalget for grunnopplæringen (foreldreutvalgene.no)

 

 


Tjensvoll skole fikk besøk av Streetart festival Stavanger. To lokale kunstnere utsmykker skolen vår. Atle Østrem og Kjell Pahr Iversen har laget kontrast mellom to forskjellige kunstuttryksmåter. Kom å se på den flotte skolegården vår!

Her er referatet fra årsmøte i FAU og ordinært FAU-møte 5. juni. 

Foreldre på Tjensvoll skole ønsker å invitere til åpen fest 17. mai, 12-14. 

Ta på deg finstasen og kom på skolen, ta med en venn, en tante, en bestemor eller hvem du vil. Som vanlig blir det kafe, leker, musikk og taler. Vi gleder oss til å se dere alle der. 


Velkomment til dugnad nå på torsdag fra 17-19. Vi skal gjøre skolen fin til 17. mai. 

Frå mai 2023 blei Vigilo teken i bruk for kommunikasjon mellom heim og skule på alle kommunale barneskular i Stavanger kommune. Foreldre med barn på barneskular kan kommunisera med skulen gjennom Vigilo foreldreportal i nettlesar, eller Vigilo app til smarttelefon og nettbrett.  
Referat fra FAU-møte er nå tilgjengelig under dokumenter. 


Elektronisk søknadskjema om elevpermisjon er klar til bruk. Dette skal benyttes i stedet for gammelt skjema på papir.

Har du det trygt og godt på skolen?

Vi ønsker at alle elevene våre skal ha det trygt og godt på skolen.

Dersom elever ikke har det trygt og godt, må de si fra til lærer eller rektor.

Vi på skolen skal gjøre alt vi kan for at elevene skal ha det trygt og godt.

Se film: 

 

 

 

 


Skolen har fått en del henvendelser angående abonnenter som ikke får nyheter fra skolen / trinnets hjemmeside. Vi kan se at mange foresatte ikke har krysset av for "dokumenter" i abonnement-oversikten. Endringer her må den enkelte foresatt gjøre. En annen årsak kan være at mailsystemet til noen sorterer nyheter til søppelpost-folderen. (åpne en av mailene og godkjenn denne, så vil e-posten huske avsender til neste gang). Ta gjerne kontakt med skolen hvis du fremdeles opplever problemer med dette.