Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen

Selveste Gunn Rita Dahle Flesjå kom på besøk til Tjensvoll skole i dag.

Alle på mellomtrinnet fikk sykkelhjelp, og Gunn-Rita syklet sammen med elever og voksne rundt omkring i nærområdet.


TORSDAG 21. oktober er den nasjonale Refleksdagen i Stavanger kommune.

Bruk refleks så blir du sett av alle.


Aktiviteter og tilbud for hele familien i uke 41.


Nå kan en besøke svømmehallene uten å reservere tid, og ordningen med gratis svømming for alle elever på 1.-5. trinn i Stavanger blir satt i sving igjen. 

Onsdag 1. september går elevene på 3. -  7. trinn til Sørmarka. 1. og 2. trinn går til Ullandhaug. 

Gjennom dagen vil det være fokus på aktiviteter, sosialt samspill og lek. Elevene tar med drikke og god matpakke. 

 


Nytt skoleår har startet og  vi ønsker å informere at det er viktig at elevene har en trygg og god skolevei. Skoledagen starter når barna går hjemmefra. Vi håper at elevene går eller sykler til skolen.

Det er hyggelig å ta følge med andre, så avtal med foresatte i klassen /på trinnet slik at barna har noen å ta følge med. Å gå eller sykle til skolen gir barna fysisk aktivitet, frisk luft og en god start på dagen.

Hvis barna skal sykle til skolen anbefaler Trygg Trafikk at de sykler sammen med en voksen til barnet er mellom 10 og 12 år, det er først i denne alderen de har forutsetninger til å ha overblikk over trafikksituasjonen de skal sykle i.
det er viktig å lære barna trafikkreglene, hvilken side av veien man skal gå på, se seg godt for og at man må bruke refleks når det er mørkt på morgenen og på ettermiddagene. Barn som sykler skal bruke hjelm.
Hvis dere kjører barna til skolen med bil, er det beste å slippe barna av et lite stykke unna skolen. For mange biler rundt skolen ved skolestart kan skape uoversiktlige og farlige trafikksituasjoner.

Trygg Trafikk, i samarbeid med FAU og skolen, har laget en hjertesone rundt skolen. Det er for å gi elevene en tryggere ankomst til skolen. Vi har fått to droppsoner ved inngangen til skolegården, en på hver side av veien. Det er fint om elevene blir sluppet av i droppsonene.

Med hjertesone ønsker vi å motivere barn og unge til å sykle og gå til skolen. Det er også et trafikksikkerhetstiltak da man minker biltrafikk nær skolen og skaper gode rammer for å ferdes bilfritt til skolen. Foreldre kjøring skaper farlige situasjoner i trafikken ved skolen. 

Vi håper dere foreldre bruker droppsonen.
For mer informasjon om hjertesone, se  https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/

 


Nå kan foreldre trygt og enkelt avtale timer med skolehelsetjenesten via Helsenorge.no eller Helsenorge-appen. For å få dette til må dere logge dere inn på Helsenorge.no, og gjøre dere digitalt aktive på vegne av barnet.

Her kan dere se egne barns timeavtaler, hvilket barn som har timen, få oversikt over vaksiner og sende meldinger hvis dere lurer på noe.

Skolehelsetjenesten ønsker å innkalle til helsesamtaler på denne måten, i tillegg til å sende dere diverse informasjonsskriv om vaksinasjon og skolehelsetjenestetilbudet.

 

Se mer informasjon på denne lenken: www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/helsestasjonstjenester-pa-helsenorge.no/#bruk-av-helsenorge-tjenestene-pa-vegne-av-barn


Velkommen til alle elever spesielt velkommen til alle på første trinn. Vi gleder oss til å bli godt kjent med deg. Rektor Anita Legland ønsket alle velkommen og flagget var heiset til ære for alle dere.


Elever og foresatte som har spørsmål eller bekymringer knyttet til helse, trivsel eller utvikling er hjertelig velkomne til å ta kontakt! Vårt kontor ligger ved inngang B i 1.etasje. Helsesykepleier har åpen dør, og har taushetsplikt. Skolehelsetjenesten ved Tjensvoll skole består av Merete Kristoffersen og Ingrid Elisabeth Haaland. Se under hvem av oss som har ansvar for deg og din klasse!

Trefftider Merete: mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.00-15.00 
Telefon: 51508283
E-post: merete.kristoffersen@stavanger.kommune.no  (kun for å gjøre avtaler, unngå sensitive opplysninger)

Trefftider Ingrid: mandager, tirsdager og onsdager kl. 08.00-15.00 (vil være borte noen uker i forbindelse med studier)
Telefon: 51508538
E-post: ingrid.haaland@stavanger.kommune.no (kun for å gjøre avtaler, unngå sensitive opplysninger)

 

Les mer om skolehelsetjenestens tilbud: www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skolehelsetjeneste/

Noe du lurer på eller vil snakke om? Ta kontakt! 

Vennlig hilsen
Merete Kristoffersen og Ingrid Haaland


Torsdag 19.august er første skoledag.  Vi gleder oss til å møte alle igjen. 

Oppmøte i skolegården;
2. – 7. trinn møter kl. 08.30.
1. trinn møter kl 09.00.

Vi starter det nye skoleåret på grønt nivå. Det betyr at elevene får være sammen på tvers av klasser og trinn.

Første skoledag er vanlig skoledag. Elevene tar med seg mat og drikke. For dere som har hatt chromebook hjemme må huske å lade.

Skoledagene begynner kl 08.30.
1. – 4. trinn: Slutter kl. 13.30 mandag, onsdag, torsdag og fredag. Tirsdag kl. 12.15.  SFO åpner umiddelbart etter at skoledagen er slutt.  
5. trinn: Slutter kl. 13.30 mandag, onsdag, torsdag og fredag. Tirsdag kl. 13.15.
6. – 7. trin: slutter kl. 13.30 mandag, onsdag, fredag. Tirsdag kl. 13.15. Torsdag kl. 14.30

For mange elever kan det være mye som er nytt ved skolestart. Det har vært en lang ferie og noen gruer seg litt for å begynne på skolen. På Foreldrepulsen.no kan dere finne informasjon om overgangen til nytt skoleår.

https://foreldrepulsen.no/gsarkiv/overgang-til-nytt-skoler2021/

 

 

 


I dag har vi siste skoledag. Det er et spesielt år vi legger bak oss. 

De siste dagene har elever og lærere benyttet tiden til å legge til rette for neste skoleår.  

Da vi ikke kunne samles i gymsalen og gjennomføre sangsamling som vi tradisjonelt gjør, startet vi dagen i skolegården med en liten minisangsamling. Der sang vi to kjente sanger. Det gikk ganske bra😊

Elevene på 7. trinn har laget en flott revy som klassene får se digitalt i løpet av dagen.

Det har vært et spesielt år hvor det gjennom hele året har svinget. Aldri har vi vært med på så mange omstillinger. Jeg er veldig takknemlig for at alle har håndtert dette godt. I sentrum har eleven stått.

Vi håper at når vi starter opp igjen i august at vi da får være sammen på tvers av klasser og trinn og at skoledagen går mot en normalisert hverdag.

Vi ser også at pandemien har ført til noe bra. Både elever og ansatte har fått gode digitale ferdigheter. Google classroom er blitt en god læringsplattform.
Vi ser også at elevene gir god tilbakemelding på tilpasset friminuttordninger vi har gjennomført gjennom pandemien.

Takk til FAU for godt samarbeid. Jeg håper vi neste skoleår får gjennomføre arrangementene som måtte gå ut i år.  

Sommerferien står for tur. Jeg benytter anledningen til å ønske elever, ansatte og familier en riktig god sommerferie.    

Vennlig hilsen rektor


Smittevern og bedriftshelsetjenesten har laget et nytt skriv om generell informasjon til foresatte om utbrudd med (mutert) koronavirus i skoler og barnehager.

Skrivet i sin helhet finner dere i menyen "Skole-hjem informasjon"


Elektronisk søknadskjema om elevpermisjon er klar til bruk. Dette skal benyttes i stedet for gammelt skjema på papir.

Har du det trygt og godt på skolen?

Vi ønsker at alle elevene våre skal ha det trygt og godt på skolen.

Dersom elever ikke har det trygt og godt, må de si fra til lærer eller rektor.

Vi på skolen skal gjøre alt vi kan for at elevene skal ha det trygt og godt.

Se film: 

 

 

 

 


Vi har oppdaget skjeggkre på skolen. Skjeggkre finnes i tørre rom og de er ikke farlige. Anticimex har satt ut limfeller som skal stå i 4 uker. Disse limfellene skal gi skolen en oversikt over omfanget.  Da skolen har flere bygninger, er det satt ut limfeller i alle bygningene. Dette for å få et overblikk over den totale situasjonen. Skjeggkre gjør liten skade, men det er vanskelig å bli kvitt dem.

Skjeggkre er aktive om natten.

For å unngå at skjeggkre kryper opp i sekker og vesker og da bæres hjem, setter elever og ansatte ikke vesker og sekker på gulvet.Under informasjonsfanen til høyre ligger det nå et informasjonsskriv som fra neste år vil følge skolebøkene elevene våre får utdelt ved skoleårets begynnelse. Det vil også komme i ranselpost på mandag.

Skolen har fått en del henvendelser angående abonnenter som ikke får nyheter fra skolen / trinnets hjemmeside. Vi kan se at mange foresatte ikke har krysset av for "dokumenter" i abonnement-oversikten. Endringer her må den enkelte foresatt gjøre. En annen årsak kan være at mailsystemet til noen sorterer nyheter til søppelpost-folderen. (åpne en av mailene og godkjenn denne, så vil e-posten huske avsender til neste gang). Ta gjerne kontakt med skolen hvis du fremdeles opplever problemer med dette.