Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen

En av våre ansatte testet positivt og er i karantene. Vi har i kveld sendt ut SMS varsling og epost med informasjon om retningslinjer til alle foresatte på 1. til 4. trinn.

Barn som har vært på SFO i perioden mellom tirsdag 22. og fredag 25. juni er i karantene. Barnas familier er i ventekarantene frem til barnet har testet negativt. Det er svært beklagelig at vi fikk dette nå så nær ferien til mange barn, familier og ansatte.

SFO holder stengt de siste tre dagene i juni.


SFO er åpen frem til og med onsdag 30. juni.  Administrasjonen og skolens ledelse avslutter fredag 25. juni.

Har du behov for å komme i kontakt med skolen kan dere ringe mob nr 918 30 993.

Skole og SFO er stengt i juli. SFO åpner opp igjen mandag 2. august. 

Onsdag 18. august er planleggingsdag for både skole og SFO og skolen er derfor stengt da.

Første skoledag er torsdag 19. august. 2. - 7. trinn starter kl. 08.30.

Nye elever på 1. trinn møter kl 09.00 ved skolens flaggstang. 

SFO leder er å treffe fra 2. august. Administrasjonen og skolens ledelse er å treffe fra torsdag 5. august.  

Ønsker alle en riktig god sommerferie. 

Hilsen rektor


I dag har vi siste skoledag. Det er et spesielt år vi legger bak oss. 

De siste dagene har elever og lærere benyttet tiden til å legge til rette for neste skoleår.  

Da vi ikke kunne samles i gymsalen og gjennomføre sangsamling som vi tradisjonelt gjør, startet vi dagen i skolegården med en liten minisangsamling. Der sang vi to kjente sanger. Det gikk ganske bra😊

Elevene på 7. trinn har laget en flott revy som klassene får se digitalt i løpet av dagen.

Det har vært et spesielt år hvor det gjennom hele året har svinget. Aldri har vi vært med på så mange omstillinger. Jeg er veldig takknemlig for at alle har håndtert dette godt. I sentrum har eleven stått.

Vi håper at når vi starter opp igjen i august at vi da får være sammen på tvers av klasser og trinn og at skoledagen går mot en normalisert hverdag.

Vi ser også at pandemien har ført til noe bra. Både elever og ansatte har fått gode digitale ferdigheter. Google classroom er blitt en god læringsplattform.
Vi ser også at elevene gir god tilbakemelding på tilpasset friminuttordninger vi har gjennomført gjennom pandemien.

Takk til FAU for godt samarbeid. Jeg håper vi neste skoleår får gjennomføre arrangementene som måtte gå ut i år.  

Sommerferien står for tur. Jeg benytter anledningen til å ønske elever, ansatte og familier en riktig god sommerferie.    

Vennlig hilsen rektor


Smittevern og bedriftshelsetjenesten har laget et nytt skriv om generell informasjon til foresatte om utbrudd med (mutert) koronavirus i skoler og barnehager.

Skrivet i sin helhet finner dere i menyen "Skole-hjem informasjon"


Elektronisk søknadskjema om elevpermisjon er klar til bruk. Dette skal benyttes i stedet for gammelt skjema på papir.

Har du det trygt og godt på skolen?

Vi ønsker at alle elevene våre skal ha det trygt og godt på skolen.

Dersom elever ikke har det trygt og godt, må de si fra til lærer eller rektor.

Vi på skolen skal gjøre alt vi kan for at elevene skal ha det trygt og godt.

Se film: 

 

 

 

 


Sist uke sendte myndighetene ut en revidert smitteveileder, og vi er glade å lese at vi nærmer oss ordinære skoledager og drift.

I den reviderte smitteveilederen er det laget en modell der tiltakene tilpasses smittesituasjonen i samfunnet. Smittevernmyndighetene har besluttet at vi skal forholde oss til gult nivå. Det er derfor fra og med i dag gitt noen lettelser i smitteverntiltakene. En av endringene er at alle elever er fullt tilbake på skolen og elevene er tilbake i sin vanlige klasse, slik som de var før skolen stengte.

En klasse regnes som en kohort. Elevene vil fortsatt ha fast arbeidsplass i sitt klasserom, men det er ikke nødvendig å begrense elevers vanlige bevegelser i klasserom.

Vi vil fortsatt ikke gjennomføre større samlinger som f.eks felles sangsamlinger og felles sommeravslutning.

Voksne er ute i friminutt for å hjelpe elevene å holde avstand. Elevene på trinn vil fortsette å ha ulike tidspunkt for friminutt. Med dette klarer vi å unngå trengsel på vei inn og ut av klasserom, samt et stort antall elever ute samtidig.  De ulike trinnene har også egne områder i skolegården i friminuttene.

Elever deler ikke mat og drikke. Elever som deltar på SFO tar med egen matpakke frem til sommeren.

Vi begrenser deling av skrivesaker og annet materiell. Skolebøker kan fraktes mellom hjem og skole. Det gjelder også skriftlige innleveringer.

Elevene bruker ikke gymsal, men har utegym.

Tiltak knyttet til smittevern på gult nivå:

Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak (unngå fysisk kontakt som klem og håndhilse)Vi gleder oss til å se dere igjen på mandag! Her er en video dere kan se sammen hjemme, som handler om at skole og sfo vil være litt annerledes når elevene er tilbake 27. april. 

Fra 15.01.2020 vil tjensvoll skole få ny helsesykepleier.

Det er nå Merete og Bente som jobber som team her på skolen mens Hanne Kristin har permisjon.


Tjensvoll skole ønsker velkommen til Åpen dag 20.november, kl. 17:30-19:00.

Ta gjerne med familie, venner og kjente.

All inntekten går til Hei Verden sine prosjekter i Peru.

Det blir salg av pølser, kaker, brus og is. I tillegg til loddsalg har vi flere kjekke aktiviteter og ikke minst flere flotte premier!

Skolen har loddtrekning torsdag og alle vinnere vil bli kontaktet.

Vel møtt!


Ikke sikret deg billetter enda - fortvil ikke! Les mer her....

4.november fant observante elever en død haukugle i skolegården vår.

Vi rådførte oss med Norsk ornitologisk Forening og Stavanger museum v/ zoologisk avdeling om det uventede funnet.

Zoologisk avdeling informerer om at uglen ikke er vanlig å finne i Rogaland, men at den nok har funnet veien hit på grunn av matmangel og har dødd av samme grunn.

Uglen er levert til zoologisk avdeling hos Stavanger museum. Det er ikke avklart hva de skal gjøre med den enda, men det var veldig interessert i å evt.stoppe den ut, lage skjelettpreparate eller ta fjær- og DNA-prøver.

Norsk ornitologisk avdeling har rapportert funnet med tanke på artsobservasjoner i Norge.


Jentene i 7.klasse vant mot de voksne i finalen.

"Også i år blir det 17 mai arrangement for bydelen på Tjensvoll Skole. Alle elever med familie er hjertelig velkommen! Programmet starter kl 12:00 hvor det ønskes velkommen v/FAU. Det vil tradisjonen tro være tale for dagen ved representanter for elevrådet, leker og konkurranser med premier til alle, samt salg av mat og drikke. Programmet avsluttes klokken 14:00."

Vi har oppdaget skjeggkre på skolen. Skjeggkre finnes i tørre rom og de er ikke farlige. Anticimex har satt ut limfeller som skal stå i 4 uker. Disse limfellene skal gi skolen en oversikt over omfanget.  Da skolen har flere bygninger, er det satt ut limfeller i alle bygningene. Dette for å få et overblikk over den totale situasjonen. Skjeggkre gjør liten skade, men det er vanskelig å bli kvitt dem.

Skjeggkre er aktive om natten.

For å unngå at skjeggkre kryper opp i sekker og vesker og da bæres hjem, setter elever og ansatte ikke vesker og sekker på gulvet.Denne dagen kler vi oss, som om vi går på engelsk skole. Fint med hvit topp og sort bukse/skjørt. Vi fokuserer på engelsk kultur og tradisjoner, snakker engelsk i alle timene, elevene og de voksne har engelske navn denne dagen.

Vi serverer engelsk te og kjeks.


Alle må hente gjenglemt tøy under trappen på SFO. Alt tøy fra elvene blir samlet her. Det som ikke hentes før sommerferien blir sendt til Fretex.

Skoleruten ble forrige uke endret.

Påminnelse:

Melding om fravær


Under informasjonsfanen til høyre ligger det nå et informasjonsskriv som fra neste år vil følge skolebøkene elevene våre får utdelt ved skoleårets begynnelse. Det vil også komme i ranselpost på mandag.