Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen

Referat fra FAU-møte er nå tilgjengelig under dokumenter. 


2. januar tok alle skolene i Stavanger i bruk Vigilo som administrativt system for elever, timeplan, fravær og karakterer. Oppvekst- og administrasjonssystemet (OAS) skal etter hvert brukes for skoler, barnehager og SFO, og erstatter IST.

Systemet brukes også i forbindelse med gjennomføring av nasjonale prøver, eksamen og rapportering til ulike nasjonale registre, som for eksempel vitnemål for opptak til videregående opplæring. 

 

 

-Vi har fått et moderne og intuitivt system for å administrere elever og skolehverdagen. Vi gleder oss til å kunne ta i bruk flere deler av Vigilo. Særlig ser vi fram til å få kommunikasjonsmodulen på plass, sier skolesjef Jørn Pedersen.
Innføringen av Vigilo som administrativt system for SFO og barnehager er foreløpig utsatt til 1. februar 2023. Dette er gjort for å sikre at verktøyet fungerer godt før det tas i bruk av de ansatte.

Les mer om Vigilo her

Tilgang til foreldre blir gitt når kommunikasjonsmodulen skrus på. Her skal vi i første omgang pilotere løsningen på utvalgte skoler og barnehager før løsningen blir tilgjengelig for alle. Pilotering vil skje i løpet av våren og hele løsningen vil være aktiv fra skolestart 23/24.


Det er snart juleferie.

Vi har hatt en fin desember der mange juleaktiviteter har preget gode morgenstunder og uteaktiviteter. Sist fredag gikk hele skolen rundt juletreet. Det var kjekt.

Flere klasser har hatt julefrokost eller julegrøt der foresatte har hjulpet godt til. Tusen takk for støtte.

 


Folkehelseinstituttet (FHI) venter en influensaepidemi denne vinteren. Trolig er det virus som ikke har vært i omløp på flere år, og som vi har lite beskyttelse mot, som vender tilbake.  Befolkningen har lavere immunitet enn normalt, fordi det har vært lite influensa under covid-19-pandemien. FHI ser det også som sannsynlig at vi kan få både en influensaepidemi og en ny koronabølge samtidig. 
 – Rådene fra Folkehelseinstituttet er at vi skal leve som normalt og ikke bekymre oss, men at vi skal ha gode vaner som forebygger smitte, sier Sissel Kleppa fra smittevernkontoret. 

Vi får dessverre ikke levert Smoothie frukt og grønnsak som planlagt i en periode fra 29. november på grunn av produksjonsutfordringer. Vi forventer å levere som normalt igjen fra 12. desember, avhengig av deres ordinære leveringsdager. Foresatte blir refundert for mangelen.

Vi beklager ulempen!

Vi minner om at torsdag og fredag er planleggingsdager for skole og SFO. 

Elever, ansatte og foresatte har gitt mange positive tilbakemeldinger etter gjennomført Åpen dag. Tjensvoll skole retter en stor takk til alle sammen. 

Det ble samlet inn kr 65.500 denne kvelden. Vi er glade for at vi igjen kunne gjennomføre Åpen dag etter 2 år der det ikke var mulig å få det til. 

Hei Verden takker for alle bidrag i innsamlingen. Beløpet som ble samlet inn går til barn og deres skolegang i Narobia.


Elevene på Tjensvoll skole, 7. trinn har vært med på å inspirere til en flott lekeplass ved Mosvannet.

I dag fikk elevene møte selveste ordfører Kari Nessa Nordtun. De fikk reflekser, boller og juice. 

Fadderklassene på 3. trinn fikk være med på åpningen til stor stas. Elevene danset blime dansen for alle fremmøte, de var kjempeflinke!


I år kan vi igjen gjennomføre Åpen dag. Det gleder vi oss til. På grunn av pandemien er det 3 år siden vi gjennomførte Åpen dag.

Åpen dag har vært en lang tradisjon på Tjensvoll skole. Vi vet at det er mange foreldre som selv har vært med på dette den gang de gikk på Tjensvoll skole.  

 


Hei alle sammen!

Det viser seg at det veldig mye gjenglemt tøy på skolen, både i gangene, under trappen ved gymsalen/SFO kjøkkenet.

Vi ønsker at dere tar en tur og sjekker om det er noe som tilhører dere før høstferien. Send poser med barna slik at de kan ta med seg reservetøy hjem, og dere kan sjekke om noe er blitt for smått eller trenger en vask.

I høstferien blir det som ligger igjen under trappene levert til Fretex.

 


Som følge av avklaringer statsforvalteren har fått hos helsedirektoratet er skjemaet for innhenting av samtykke ved utdeling av jod ved en atomulykke blitt revidert. Endringen innebærer en praksis med passivt samtykke for de som ønsker at barnet skal få jod-tabletter, og dermed ber vi kun foreldre som ikke samtykker om å signere/opplyse om dette. En praksis der kun de som reserverer seg skal signere vil være svært arbeidsbesparende både for dere og for arkiv. 

UTSOLGT!

Ledige billetter 8. desember kl. 17.00, ta kontakt med ekvinne@gmail.com.

Foreldreutvalget på Tjensvoll skole har reservert teaterforestillingen Narnia ved Rogaland Teater til Tjensvoll skole lørdag 10. desember kl. 15.00.


Tjensvoll skoles 1. trinn ønsker å ha leken mer inn i skolehverdagen. Vi trenger leker, men ønsker å benytte oss av litt gjenbruk før vi går til innkjøp. Vil dere hjelpe oss med det?
Vi tar imot kostymer, figurer, dyrefigurer, koppestell, pluss pluss,klosser, brikker o.l. Det må være rent, og i god stand. Leveres til kontoret. På forhånd takk! 

Hei alle sammen!
Fra 01.septemeber 2022 skal jeg overta ledelsen ved Tjensvoll skole SFO. 

e-post:

safet.elkazevic@stavanger.kommune.no


Skolehelsetjenesten ved Tjensvoll skole 2022/2023 består av Ingrid Elisabeth Haaland (80% stilling) og Hanne Bjelland Gjerstad (70% stilling). Elever og foresatte som har spørsmål eller bekymringer knyttet til helse, trivsel, utvikling eller annet er hjertelig velkomne til å ta kontakt! Våre kontorer ligger ved inngang B i 1.etasje. Helsesykepleierne har taushetsplikt.

 


Vi ønsker våre elever velkommen til et nytt skoleår. Spesielt velkommen til barna som begynner på Tjensvoll skole for første gang, enten som førsteklassing eller dere som har flytter til Tjensvoll i løpet av sommeren.

 


Elektronisk søknadskjema om elevpermisjon er klar til bruk. Dette skal benyttes i stedet for gammelt skjema på papir.

Har du det trygt og godt på skolen?

Vi ønsker at alle elevene våre skal ha det trygt og godt på skolen.

Dersom elever ikke har det trygt og godt, må de si fra til lærer eller rektor.

Vi på skolen skal gjøre alt vi kan for at elevene skal ha det trygt og godt.

Se film: 

 

 

 

 


Skolen har fått en del henvendelser angående abonnenter som ikke får nyheter fra skolen / trinnets hjemmeside. Vi kan se at mange foresatte ikke har krysset av for "dokumenter" i abonnement-oversikten. Endringer her må den enkelte foresatt gjøre. En annen årsak kan være at mailsystemet til noen sorterer nyheter til søppelpost-folderen. (åpne en av mailene og godkjenn denne, så vil e-posten huske avsender til neste gang). Ta gjerne kontakt med skolen hvis du fremdeles opplever problemer med dette.