Våre ansatte

Elin Knutsen
Rektor
Telefon: 38185440 / 97563070
Birgit Sætrenes Hillesund
Kontorleder
Telefon: 38185440
Mette Danielsen
SFO-leder
Hanne Bay Gundersen
Sosiallærer
Renate Kjær
Sosiallærer
Janfrid Bråthen
Helsesykepleier
Telefon: 90225827
Geir Landro
Spes.ped.koordinator
Telefon: 38185440
Andrè Vigebo Haugen
Lærer
Anne Birgit Østerberg
Lærer
Bjørg Imeland
Lærer
Brita Kling Celius
Lærer
Cathrine Nordjordet
Lærer (permisjon)
Dag Henry Hansen
Lærer
Elin Netland
Lærer
Gro Rygg
Lærer
Hilde Berntsen
Lærer
Janne Torkildsen
Lærer
Katrine Borge Askildsen
Lærer
Kevin Ruden
Lærer
Ressurslærer
Kristin Ånesland
Lærer
Lillian Haugestøl
Lærer
Line Follerås Nyborg
Lærer
Mari Hvideberg Govertsen
Lærer
Ressurslærer
Maria Kjær Reinhartsen
Lærer
Mariann Hagen
Lærer
Marie Kristin Haarr
Lærer
Marte Holmesland Tveite
Lærer
Marte Hjortland
Lærer
Nina Karlsen
Lærer
Paul Markus Mosvold Hogga
Lærer
Rannveig Midbøe
Lærer
Ronny Stenberg
Lærer
IKT-kontakt
Tone Iren Lyseng
Lærer
Tone Kvivik
Lærer
Skolebibliotekar
Monika Kvile Rislaa
Fagarbeider Skole og SFO
Susann Fredrikke Berntsen Nyheim
Lærer
John Rikard Mitander
Lærer
Julie Stupstad
Lærer
Kristine Røilid
Lærer
Cathrine Ludvigsen
Barne- og ungdomsarbeider
Hanne Greibesland
Barne- og ungdomsarbeider (permisjon)
Jens Gunnar Ormestad
Driftsoperatør
Jorunn Dahl
Barne- og ungdomsarbeider
Lise Rørheim
Barne- og ungdomsarbeider
Maya Taha
Barne- og ungdomsarbeider
Morten Bentsen
Barne- og ungdomsarbeider
Sissel Bjønnum Skaiaa
Assistent
Monika Rislaa
Barne- og ungdomsarbeider
Lene Aadnøy
Barne- og ungdomsarbeider
Anna Marta Szyc
Barne- og ungdomsarbeider
Siv Myklebust
Barne- og ungdomsarbeider
Steffen Johansen
Rune Haugene
Miljøterapeut
Ruma Akter
Marit Horrisland
Inger Olsen
Lærer