Våre ansatte

Elin Knutsen
Rektor
Telefon: 38185440 / 97563070
Janne Torkildsen
Inspektør
Telefon: 91353317
Birgit Sætrenes Hillesund
Kontorleder
Telefon: 38185440
Helene Salvesen Kvislabakken
SFO leder
Telefon: 38185440/94845881
Mette Danielsen
SFO-leder
Hanne Bay Gundersen
Sosiallærer
Renate Kjær
Sosiallærer
Janfrid Bråthen
Helsesykepleier
Telefon: 90225827
Geir Landro
Spes.ped.koordinator
Telefon: 38185440
Andrè Vigebo Haugen
Lærer
Anne Birgit Østerberg
Lærer
Brita Kling Celius
Lærer
Cathrine Nordjordet
Lærer
Dag Henry Hansen
Lærer
Elin Netland
Lærer
Gro Rygg
Lærer
Hilde Berntsen
Lærer
Katrine Borge Askildsen
Lærer
Kevin Ruden
Lærer
Ressurslærer
Kristin Ånesland
Lærer
Lillian Haugestøl
Lærer
Line Follerås
Lærer
Mari Hvideberg Govertsen
Lærer
Ressurslærer
Maria Kjær Reinhartsen
Lærer
Mariann Hagen
Lærer (Permisjon)
Marte Holmesland Tveite
Lærer
Marte Hjortland
Lærer (Permisjon)
Nina Karlsen
Lærer
Paul Markus Mosvold Hogga
Lærer
Rannveig Midbøe
Lærer
Ronny Stenberg
Lærer
IKT-kontakt
Tone Kvivik
Lærer
Skolebibliotekar
John Rikard Mitander
Lærer
Kristine Røilid
Lærer
Emma Koskela Helleren
Lærer (permisjon)
Martine Thorvik
Lærer
Nils Martin Otterdal Nilsen
Lærer
Inger Olsen
Lærer
Cathrine Ludvigsen
Barne- og ungdomsarbeider
Hanne Greibesland
Barne- og ungdomsarbeider
Jens Gunnar Ormestad
Driftsoperatør
Jorunn Dahl
Barne- og ungdomsarbeider
Lise Rørheim
Barne- og ungdomsarbeider
Maya Taha
Barne- og ungdomsarbeider
Morten Bentsen
Barne- og ungdomsarbeider
Sissel Bjønnum Skaiaa
Assistent
Monika Rislaa
Barne- og ungdomsarbeider
Lene Aadnøy
Barne- og ungdomsarbeider
Anna Marta Szyc
Barne- og ungdomsarbeider
Siv Myklebust
Barne- og ungdomsarbeider
Steffen Johansen
Rune Haugene
Miljøterapeut
Arafat Shadek
Fagarbeider
Sjur Idar Larsen
Ruma Akter