Slik gjør vi det på Tunballen

Trygghet - Trivsel - Læring
Tunballen skole er en grunnskole i Kristiansand kommune. Skolen har rundt 340 elever på 1.-7. trinn. Skolen vår ligger naturskjønt til med skogen som nærmeste nabo som innbyr til lek og naturopplevelser. Skolens nærområde brukes aktivt i undervisningen gjennom hele året.

Skolens organisering
Skolen er organisert med to avdelinger 1.-4.trinn med SFO og 5.-7.trinn som blir ledet av hver sin assisterende rektor.

En variert og spennende skoledag
Skoledagen starter kl. 08.30 og varer til kl. 14.10 tirsdag, 12.30 onsdag og 13.00 på fredag for alle trinn, mens  1.-4. trinn slutter 13.00 mandag, 4.-7 slutter kl. 14.10. 1.- 2 trinn slutter kl. 13.00 torsdag, mens 3.-7.t slutter 14.10. 

Første økt hver dag varer i 90 minutter, ellers er alle økter på 60 minutter. Det er 20 minutters friminutt eller fysisk aktivitet mellom 1. og 2. økt. Midt på dagen mellom økt 2 og 3 er det langfri på 40 minutter. Langfri starter fra rundt kl. 11.20 og innledes med skolemåltidet.

Et skoleår med undervisning og fridager
Skoleåret starter opp i midten av august og strekker seg over 38 uker. Det er normalt sett høstferie for elevene i begynnelsen av oktober, juleferie mellom jul og nyttår, vinterferie i mars og påskeferie i april. I tillegg til feriene kommer enkelte fridager. For oppdatert oversikt over ferie og fridager vises det til skoleruta. Skoleåret slutter i siste halvdel av juni. Skolen følger den nasjonal læreplan for grunnskoleopplæring.

Dager og uker med fokus på motivasjon og læring
For å gjøre læringsarbeidet motiverende og interessant arrangeres i tillegg til ordinær undervisning ulike dager og uker med særskilt fokus på lesing, matematikk, naturfag, fysisk aktivitet m.m.

Læring i skolens nærområde
Elever er ukentlig ute av læringsarealene for å bruke skolens uteområde til læringsaktivitet, sosial læring og hygge. Skog og vann undersøkes med stor nysgjerrighet og ved sjøen utforskes livet i havet og i fjæra. Der det lar seg gjøre går eller sykler vi med elevene til der de ulike aktivitetens foregår.

Miljøskolen Tunballen

Skolen har en miljøhandlingsplan. Skolen må årlig fornye sertifiseringen som Grønt flagg-skole. Elever fra elevrådet fungerer som miljøpatrulje og tar tempen på miljøengasjementet gjennom blant annet å sjekke søppelsorteringen på skolen.

Samlinger og talentutvikling
En gang i blant er det samling i foajeen. Et eller to trinn har ansvar for hver samling. Innholdet i samlingene varierer. Disse kan ha ulike tema og det tilstrebes at elevene skal være så delaktige som mulig og få trening i å stå foran et publikum alene eller sammen med andre. Vi har mange elever som trives med å få opptre og vise hva de kan.

Internasjonalisering og solidaritet
Skolen har vært aktiv i internasjonale skoleprosjekter som Comenius, Redd Barna og Gatebarna i Tallin/Tabita-senteret i Latvia gjennom i mange år. Vårt internasjonale engasjement har gitt oss mange positive erfaringer og tilbakemeldinger. Hvert år i desember arrangerer vi "Omvendt adventskalender" hvor fokuset er å gi i stedet for å få. Pengene går til Tabitasenteret. Hver vår har vi aksjonsdag på ettermiddagstid hvor formålet i tillegg til å gjennomføre en gøy og annerledes skoledag, samler inn mest mulig penger. Disse pengene går også til Tabitasenteret. Pengene blir brukt blant annet til støtte til skolegang og opphold på dagsenter for fattige barn og barn av rusmisbrukere. Skolen har de siste årene også deltatt på Skolejoggen/skoleløpet som kombinerer fysisk aktivitet med solidaritet med dem som har mindre enn oss.

Satsingsområder
Over har du lest litt om hvordan skolen drives og hvordan vi forsøker å skape en variert og spennende skolegang. Skolens fokus styres av nasjonale føringer, kommunale satsinger og skolens egne prioriteringer. Under menypunktet satsingsområder finner du informasjon om Inkluderende læringsmiljø, Matematikk med vekt på forståelse  og Grønt flagg.