Ferie- og fridager

Svært mange er naturlig nok interessert i å skaffe seg oversikt over skoledager og fridager. Oversikt over politisk vedtatte ferie- og fridager finnes her for Kristiansand kommune.

Vi minner om at foresatte som tar elever ut av den pliktige undervisningen skal søke om permisjon via digitalt skjema her på skolens nettside.