Beredskapsplan

Beredskapsplanen skal være med på å sikre at skolen gjør en analyse av mulige scenarier og er forberedt dersom en alvorlig hendelse skulle skje. Planen skal være et verktøy i sikkerhetsarbeidet, slik at skolen er i stand til å håndtere ulykker og alvorlige hendelser på en god og effektiv måte.

Beredskapsplanen er oppdater for skoleåret 2023-2024, og ligger som vedlegg nederst på denne siden.