Skoleskyss

Hovedregelen er at elever som bor lenger borte fra skolen enn 4 kilometer, har krav på gratis skyss. (For 6-åringer gjelder 2-kilometersgrense).

Dersom veien kan karakteriseres som "trafikkfarlig", kan foreldrene søke om å få gratis skoleskyss for hele året, eller deler av året, selv om avstanden til skolen er mindre enn 4 km. Er du i tvil om ditt barn har krav på fri skyss, kan du henvende deg til skolens kontorleder.

Det hender av og til at elever har med seg sparke/triksesykler o.l. på skolebussen. Vi har fått denne informasjonen fra AKT om dette:
AKT har ansvar for skoleskyss for skyssberettigede elever i henhold til opplæringsloven, og skoletransporten er dimensjonert etter dette. Transport av sykler, ski, akebrett og lignende er ikke en del av skoleskyssen, men dersom det er kapasitet på bussen kan det tas med. 
Det samme gjelder transport av elever og andre som ikke er skyssberettigede.
Sjåføren har anledning til å kreve betaling for sparke/triksesykler og lignende. Da må elever betale for å ta med seg ekstra utstyr på bussen.

Busstider for Stokkeland - Tunballen:
Fra Utkjerr kl. 07.58 via Stokkeland - Gjervoldstad - Hortemo - Skinnarsmoen - Nodeland - med ankomst skolen ca. kl. 08.20. 
I tillegg starter to busser fra Hortemo til skolen. Den ene går fra Nedre Hortemo kl. 08.07 via Hortemotun. Den andre går fra Hortemotun kl. 08.09.

Retur: 
Skolebussene går ca. 10 minutter etter skoleslutt.

Se vedlegg for oversikt over tider bussene går etter skoletid Busstider Tunballen, fra 13.11.23

Elever med adresse Rismyr, Skinnarsmoen, Nodeland (ikke rett på skyss) må benytte ordinær linje 45 hjem fra skolen unntatt onsdag da linje 2176 benyttes. 

Elever med skyssrett (1. trinn) i området Lysgård vil få drosje hjem fra skolen. Til skolen benyttes linje 2176.


Det hender dessverre fra tid til annen at busser ikke stopper, kommer veldig seint eller det skjer andre ting som buss-selskapet bør ha tilbakemelding på.   

Slike henvendelser skal gis til skolen v/ kontorleder, 38 18 54 40

Skolen kontakter AKT (Agder kollektivtrafikk) og ev buss-selskapet.

For at buss-selskapet og AKT skal vite nøyaktig hvilken buss det er snakk om, er det viktig med korrekt informasjon.
Dere må oppgi hvilken rute og klokkeslett for hendelsen.

Bussregler - Tunballen Skole
Ruteplaner høsten 2021
Ruteplan linje 2178